vuelve

Detalle de la noticia

INSTRUCCIÓ ATE PER A DIRECTORS DE CENTRES CONCERTATS

Instrucció 27/2022, de 24 de maig, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa referida al personal auxiliar tècnic educatiu de Centres Concertats