vuelve

Detalle de la noticia

INSTRUCCIÓNS ATE PER A DIRECTORS DE CENTRES PÍBLICS

Instrucció 26/2022, de 24 de maig,de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per a directores i per a directors de centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional referida al personal auxiliar tècnic educatiu