torna

Detall de la notícia

Imatge 5233150

El curs 2022-2023 s'augmenta amb 25 cicles més d'FP, dos d'ells de nova implantació a Balears

\ L’1 de juny s’inicia el procés d’admissió per a l’oferta presencial i intensiva, i al setembre s’obrirà el procés per a l’oferta a distància, modular, certificats i vacants 

\ Menorca i Eivissa comptaran per primer pic amb un grau mitjà  d’Obres i dos cicles de cuina de modalitat intensiva 

 

\ Per primera vegada s’implanta a les Illes Balears un cicle formatiu de grau bàsic d’Activitats domèstiques i neteja d’edificis i un altre de grau superior d’Estilisme i direcció de perruqueria

\ Dos nous cursos d’especialització, un de Desenvolupament de videojocs i realitat virtual i l’altre de Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics

 

 

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, i del cap de departament de Formació Professional, Victor Arjona, ha presentat avui l’oferta formativa de formació professional en règim presencial i intensiu per al proper curs 2022-2023 i les principals novetats d’aquests ensenyaments.

El conseller Martí March ha destacat que l’FP és un element clau de cara a la transformació econòmica i que està fent un bot important, reforçat per la nova Llei d’FP  i la inversió procedent dels fons europeus. El conseller ha posat en valor l’increment d’alumnat “que demostra la percepció de la necessitat de comptar amb persones qualificades i el paper essencial de l’FP per baixar l’abandonament escolar prematur, que a Balears ha fet una baixada important, de més d’11 punts, passant del 26% el 2015 fins al 15% actual, i en aquest procés l’FP ha tengut un paper destacat”.

El director general d’FP, per la seva banda, ha explicat que s’ha dissenyat l’oferta atenent a la demanda de les famílies però sense saturar el mercat “s’han fet reunions amb els centres que incorporen la modalitat intensiva (antiga dual) però també amb el sector productiu de les illes per a explicar-los com poden incorporar-se a aquesta modalitat d’FP, que s’acosta al sistema alemany, i facilitar la implicació del sector productiu en la formació de l’alumnat i dels seus futurs treballadors”. A més ha recordat que Balears és pionera a tot l’Estat en el sistema de contractació de la modalitat intensiva “som referent des de 2012 en que vàrem implantar el model d’FP dual, ara intensiva, amb contracte laboral a traves de les cambres de comerç”.

Durant el curs 2021-2022 s’ha registrat una matrícula total de 19.801 alumnes (19.313 el curs anterior) entre totes les modalitats d’FP. Per nivells, hi ha matriculats 2.038 alumnes a FP bàsica, 10.068 a cicles formatius de grau mitjà i 7.695 a cicles formatius de grau superior.

Per al curs 2022-2023 es preveu un important increment de l’oferta que suposarà un creixement destacat del nombre d’alumnes. En total, s’implantaran 25 cicles nous. 

25 cicles més el curs 2022-2023

El curs 2022-2023 comptarà amb 25 cicles formatius més que el curs passat. D’aquests cicles, 5 són de grau bàsic, 8 són de grau mitjà i 12 de grau superior. D’entre tots aquests cicles, dos són de nova implantació i que mai no s’han ofert a les Illes Balears: el cicle formatiu de grau bàsic d’Activitats domèstiques i neteja d’edificis (SSC11), que s’impartirà al CIFP Son Llebre (es Pla de na Tesa, Marratxí) i a l’IES Porto Cristo, i el cicle formatiu de grau superior d’Estilisme i direcció de perruqueria, que s’impartirà a l’IES Cap de Llevant (Maó). Del total de 25, n’hi ha cinc que són en règim intensiu (nova denominació de l’FP dual).

Per illes, Mallorca comptarà amb vint cicles nous, 5 dels quals són de grau bàsic, 4 de grau mitjà i 11 de grau superior.

Quant a Menorca, comptarà amb tres cicles nous: el de grau mitjà d’Obres d’interior, decoració i rehabilitació (EOC22), adscrit a l’IES Pasqual Calbó i Caldés, tot i que les classes es duran a terme a les instal·lacions de la Fundació Laboral de la Construcció des Mercadal; el grau mitjà de Cuina i gastronomia (HOT21), en règim intensiu a l’IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella), i el grau superior d’Estilisme i direcció de perruqueria (IMP32), a l’IES Cap de Llevant (Maó).

A Eivissa s’implanten dos cicles nous de grau mitjà: el de Cuina i gastronomia (HOT21), en règim intensiu a l’IES Isidor Macabich (Eivissa), i el d’Obres d’interior, decoració i rehabilitació (EOC22), adscrit a l’IES Isidor Macabich, tot i que les classes es duran a terme a les instal·lacions de la Fundació Laboral de la Construcció d’Eivissa. 

La creació de nova oferta formativa en modalitat presencial o intensiva (nova denominació de l’FP dual) així com també la nova oferta a distància i modular i la creació de nous cicles o la transformació de cicles existents de grau mitjà i grau superior bilingües en modalitat presencial està finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU dins el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per altra part, els cicles formatius de grau mitjà i superior en modalitat intensiva estan finançats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançats pel Fons Social Europeu en el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (FSE Plus), mentre que els cicles formatius de grau mitjà i superior LOE/LOMCE modalitat presencial estan cofinançats per la Unió Europea i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus (FSE+) de les Illes Balears 2021-2027.

L’oferta completa de nous cicles es pot consultar en el document adjunt.

 

Dos nous cursos d’especialització

Durant el curs 2022-2023 s’implantaran dos nous cursos d’especialització:

 

●       Desenvolupament de videojocs i realitat Virtual, a l’IES Manacor i al CIFP Pau Casesnoves (Inca).

●       Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics, al CIFP Juníper Serra (Palma).

Es mantenen els que es varen implantar el curs 2021-2022: el de Forneria i brioixeria artesanals, el de Ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació i el d’Intel·ligència artificial i big data, curs aquest darrer que el curs 2022-2023 també s’impartirà a l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).

Els cursos d’especialització tenen com a objectiu complementar les competències de les persones que ja disposen d’un títol d’FP i facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida, a més de millorar l’ocupabilitat i la productivitat. En aquest sentit, està previst que els centres on es realitzen aquests cursos obrin el procés d’admissió al llarg del primer trimestre del curs 2022-2023 (setembre-desembre 2022).

Procés d’admissió en dues fases

El procediment d’admissió per a l’oferta presencial serà únic i es desenvoluparà en dues fases diferenciades i no excloents: una primera fase en el mes de juny i una segona en el mes de setembre. En aquest sentit, la primera fase del procediment d’admissió de les persones interessades a cursar un cicle formatiu que compleixen els requisits d’accés serà de l’1 al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos. En canvi, la segona fase del procediment serà de l’1 al 7 de setembre de 2022, ambdós inclosos. Aquesta segona fase és per a les persones que hagin formalitzat el tràmit en la primera fase del mes de juny però no han estat admeses en cap de les opcions sol·licitades i per a les persones que no han formalitzat l’admissió en el mes de juny i altres casos, d’acord amb el que s’estableix en les instruccions.

Pel que fa al procediment d’admissió per a l’oferta intensiva –abans dual–, serà de l’1 al 30 de juny de 2022 i de l’1 de setembre al 14 d’octubre de 2022 per a la presentació de sol·licituds d’admissió fora de termini.

Durant el mes de setembre s’obrirà la 2a fase del procés d’admissió, en què es podrà optar a places vacants d’FP, a places d’FP a distància i modular i als certificats de professionalitat. També durant el darrer trimestre de l’any s’obrirà el procés per optar als cursos d’especialització.

9 aules ATECA

D’ençà del curs 2020-2021 s’han creat un total de 9 aules ATECA. Aquestes aules són espais tecnològics que s’aproximen a entorns de treball, amb incorporació de recursos propis de cada sector productiu, mitjançant simuladors i altres elements tecnològics.

Els centres que actualment disposen d’aquestes aules són els següents: CIFP Francesc de Borja Moll (Palma), CIFP Pau Casesnoves (Inca), IES Algarb (Sant Jordi de ses Salines), IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó), CIFP Joan Taix (sa Pobla), CIFP Juníper Serra (Palma), CIFP Nauticopesquera (Palma), IES Calvià i IES Manacor.

18 aules d’emprenedoria

Un total de 18 centres educatius de les Illes Balears disposen d’una aula d’emprenedoria. L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar la constitució  d’empreses i l’autoocupació, tot fent-ho de forma responsable socialment i èticament. Cal remarcar que la idea és que els alumnes proposin una idea de negoci i que després trobin els recursos necessaris per posar-la en marxa, sempre comptant amb el suport d’un tutor assessor i d’un espai físic dotat d’equipaments informàtics.

La relació de centres que disposen d’aquestes aules és la següent: CIFP Joan Taix (sa Pobla), CIFP Juníper Serra (Palma), CIFP Pau Casesnoves (Inca), CIFP Francesc de Borja Moll (Palma), CIFP Can Marines (Santa Eulària del Riu), CIFP Son Llebre (es Pla de na Tesa, Marratxí), CIFP Nauticopesquera (Palma), IES Politècnic (Palma), IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella), IES Calvià, IES Felanitx, IES Isidor Macabich (Eivissa), IES Llucmajor, IES Marc Ferrer (Formentera), IES Sa Blanca Dona (Eivissa), IES Manacor, IES Santa Margalida, IES Josep Miquel i Guàrdia (Alaior) i IES Albuhaira (Muro).

Més formacions de la mà del CInFP-IB

Amb la recent creació del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de Formació Professional de les Illes Balears (CInFP-IB) s’assumeix el repte de dotar els docents de les eines necessàries per a adaptar-se a un entorn canviant marcat per la tecnologia i la digitalització.

Durant els dos últims cursos s’ha triplicat el nombre de formacions tècniques ofertes al professorat. Els continguts de les formacions s’organitzen entorn de les necessitats que es generen en la pràctica docent i dels plantejaments propis de la innovació i l’actualització científica.