vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 5212581

El FOGAIBA abona més de 2,7 milions d'euros en ajudes al sector primari i agroalimentari de les Balears

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ens depenent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha abonat durant el mes d’abril 2.728.672,38 en ajudes al sector primari i agroalimentari de les Illes Balears. En concret, es tracta d’ajudes del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), i del Servei d’Ajudes d’Estat i Organització Comuna de Mercats Agrícoles (OCM).

El pagament més gran es correspon al PDR, en concret, a ajudes per a inversions en explotacions agràries, per valor de 2.010.568,60 euros. Des d’aquest servei també s’han abonat 152.500 euros de la creació d’empreses per joves agricultors i ajuts per a inversions en prevenció d’incendis forestals (83.896,50 euros).

Amb relació al servei d’Ajudes d’Estat i OCM, s’han abonat 212.077,20 euros en ajudes a les agrupacions de defensa sanitària (ADS) ramadera, 85.800 euros en subvencions de minimis a la recria de bestiar boví lleter, 47.886 euros en ajuts de suport al sector ramader davant la crisi de la COVID-19, i 66.800 euros en ajudes a la pesca.

En total, durant el 2022, el FOGAIBA ha abonat 16,2 milions d’euros en ajudes al sector primari i agroalimentari de les Balears.