torna

Detall de la notícia

Imatge 5205093

Comissions del personal docent 2022 amb funcions d'assessor tècnic docent (ATD)

Novetat 17/06/2022:

- Es fa pública la Resolució definitiva d'adjudicació de les comissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcions d'assessor tècnic docent a la Conselleria d'Educació i Formació Professional convocades per Resolució del secretari general de 29 d'abril de 2022, la qual conté:

- Annex I- Proposta d'adjudicació definitiva amb la puntuació de cada aspirant.

- Annex II - Relació definitiva d'aspirants exclosos amb la causa d'exclusió.