torna

Detall de la notícia

Imatge 5205525

Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-2023

Convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-2023 en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Objectiu: combinar l’educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb un estalvi econòmic per a les famílies

Destinataris: centres d’educació primària i d’educació secundària obligatòria públics i concertats.

Termini d'inscripció: del 3 al 18 de maig de 2022.

Per emplenar el formulari de participació (sol·licitud), s'ha d'accedir al GESTIB únicament amb el perfil del director o directora seguint la ruta de “Personal --> qüestionaris --> curs 2021- 2022". En el cas dels centres concertats en què hi hagi més d'un director o directora, únicament una persona ha d'emplenar el qüestionari.

La sol·licitud de participació s’ha d’emplenar mitjançant el GESTIB i s’han d’adjuntar escanejats i signats l’annex 3 (centres concertats), annex_4,annex_6 (aquest annex es pot emplenar durant el curs escolar i adjuntar-ho amb la tramesa de la memòria) i annex_7

Més informació: 971 17 77 81 / sie@dgpice.caib.es

NOVETATS

03/06/2022 - Llistat provisional de centres admesos curs 2022-2023

03/06/2022 - Acta de la Comissió de Selecció

09/06/2022 - Llista definitva de centes admesos curs 2022-2023