torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia Llei d'Indústria

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme engega el procés de CONSULTA PRÈVIA sobre una nova Llei d'Indústria, a fi de recaptar l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma, de conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb l'article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

Més informació