torna

Detall de la notícia

Imatge 5184549

Les ajudes regionals de l'Estat a les empreses augmenten i s'amplien a tot el territori de les Illes Balears

Aquestes ajudes per incentivar la competitivitat augmenten per al període 2022-2027 i cobriran fins el 35% de la inversió a les petites empreses, el 25% a les mitjanes i el 15% a les grans empreses a totes les illes i municipis de Balears

Segons les primeres estimacions, aquesta millora a les Balears pot duplicar el nombre de projectes beneficiats i augmentar el volum d’ajudes en un 800%, fins a 16 milions anuals, amb una inversió subvencionada de prop de 80 milions

Els projectes empresarials de la totalitat del territori de les Illes Balears es podran beneficiar de les ajudes regionals de l’Estat per al nou període 2022-2027. El Govern de les Illes Balears ha aconseguit incloure tot el territori de la comunitat autònoma, per primera vegada, en el nou mapa de les ajudes regionals, tal com havia reclamat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, a l’hora de definir el nou mapa davant la Comissió Europea.

A més, augmenta el nivell de les ajudes en cinc punts, tant per a les petites i mitjanes empreses -amb ajudes de fins el 35% i el 25% de la inversió, respectivament- com per a les grans empreses -amb ajudes de fins el 15% de la inversió-.

Aquestes ajudes directes que concedeix el Govern d’Espanya, que també poden ser finançades amb fons europeus, són un incentiu a la inversió empresarial al territori, a les zones incloses per a la seva promoció econòmica, i es destinen a empreses que impulsen projectes d’inversió a partir de 900.000 euros i que compleixin una sèrie de requisits, establerts en el Real Decret 899/2007. En particular, s’incentiven projectes de creació de nous establiments que originin una nova activitat empresarial, projectes que suposin l’ampliació i el desenvolupament d’una activat ja establerta o projectes de modernització de la producció.

El Govern ha reunit avui les principals organitzacions empresarials, CAEB i PIMEB, en una trobada promoguda conjuntament per la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, i el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, per explicar les novetats de les ajudes regionals i el seu abast per al període 2022-2027, per al qual s’inclou tot el territori de les Illes Balears, tal com s’havia reclamat durant el procés previ davant el Govern d’Espanya. Les sol·licituds de les ajudes ja es poden tramitar a través del Centre Balears Europa.

A la reunió també han participat el director general de Fons Europeus, Félix Pablo; i el director general de Política Industrial, Antoni Morro; a més de membres del Centre Balears Europa. Per part de PIMEB, ha assistit el seu president, Jordi Mora; i per part de CAEB, el vicepresident, José Antonio Roselló, i el secretari general, Sergio Bertrán.

L’objectiu principal de les ajudes de finalitat regional és el desenvolupament econòmic de les zones de la UE incloses en el mapa d’ajudes per atreure la inversió empresarial i d’aquesta manera incentivar la seva competitivitat i la creació i manteniment de l’ocupació.  

Els criteris d’aplicació de les anteriors Directrius comunitàries 2014-2021 limitaren a un 57% del territori de les Illes Balears susceptible de rebre aquestes ajudes. El mapa de les ajudes regionals 2014-2021 va incloure per primera vegada les Illes Balears i ara s’amplia el seu abast a tots els municipis de l’arxipèlag. Les noves Directrius comunitàries defineixen els criteris que han de complir les zones designades pels Estat Membres i els límits de població de la EU-27.

740.000 EUROS DE MITJANA PER PROJECTE EN LES AJUDES 2017-2021

El nou mapa suposa un canvi molt significatiu respecte del període anterior ja que les Illes Balears -amb un PIB per càpita del 99,67%  de la mitjana EU-27- podran incloure tot el seu territori en el nou mapa d’ajudes i, a més,  assolir unes intensitats màximes d’ajudes regionals a la inversió més altes.

Aquest nivell d’ajudes, les seves intensitats màximes, augmenten en cinc punts per al nou període 2022-2027, fins a cobrir del 15% al 35% de la inversió empresarial. En concret, passen del 10% al 15% en el cas de les grans empreses i s’incrementen del 20% al 25% per a les mitjanes empreses i del 30% al 35% per a les petites empreses. 

Tenint en compte la demanda d'aquestes ajudes a altres regions amb una estructura productiva similar, s'estima que l'impacte per a les Illes Balears d'acollir tot el seu territori a aquest programa millorarà significativament les oportunitats per a la inversió empresarial els propers anys.

Les primeres estimacions realitzades apunten que el nombre de projectes aprovats es podria duplicar i assolir una inversió anual subvencionada de prop de 80 milions d’euros (enfront dels 12 milions de mitjana anual aprovats fins a la data), amb un increment anual del volum d'ajudes de més del 800%, fins a situar-se al voltant dels 16 milions d’euros en ajudes anuals.

Durant l’anterior període 2017-2021, amb percentatges inferiors d’ajuda a les empreses de la comunitat, les subvencions concedides a empreses de les Illes Balears varen superar els 740.000 euros de mitjana.

Els projectes aprovats a les Balears en aquest període, amb una  inversió global de 61,2 milions i que varen rebre 7,4 milions en ajudes, tenen el compromís de crear 83 nous llocs de feina i mantenir altres  46.  Aquesta inversió s’ha concentrat principalment a les illes de Menorca e Eivissa, ja declarades zones prioritàries en el mapa de promoció econòmica 2014-2021.