torna

Detall de la notícia

Nova convocatòria de comissions de serveis a la Inspecció Educativa

Novetat 09/06/2022:

- Publicació de la llista definitiva amb l'aspirant seleccionat per proveir en comissió de serveis un lloc de feina.