torna

Detall de la notícia

Imatge 5158227

El Govern impulsa una formació pionera a l'Estat sobre execució de fons Next Generation dirigida a gestors públics

El cicle organitzat per l’OIE, l’EBAP i l’IEA comença el proper 21 de març i estarà obert a empleats d’ajuntaments, consells i Administració autonòmica

El Govern de les Illes Balears impartirà un cicle formatiu sobre gestió del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) dirigit a empleats de les administracions públiques i es convertirà així en una de les primeres comunitats autònomes en posar en marxa un programa de formació sobre gestió i execució dels nous instruments per a la recuperació i la resiliència.

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha presentat avui a representants dels quatre consells insulars i de la Felib aquest cicle formatiu obert a les administracions balears d’àmbit autonòmic, insular i local i impulsat des de l’Oficina de Coordinació i Planificació d’Inversions Estratègiques (OIE), i organitzat conjuntament amb l’Escola Balear de l’Administració Pública (EBAP) i l’Institut d’Estudis Autonòmics.

Amb un total de sis sessions formatives entre el 21 de març i el 16 de maig —5 en línia més una cloenda presencial—, el Govern dona resposta a la demanda expressada per diferents administracions de millorar les competències del seu personal gestor per tal de garantir una correcta tramitació de les actuacions emmarcades en aquest programa de finançament», ha declarat Company. «Volem apropar a totes d’administracions implicades en l’execució dels fons europeus tot el coneixement que el Govern porta anys acumulant», ha dit Company.

Les sessions formatives es duran a terme principalment mitjançant la plataforma de formació en línia de l’EBAP, així com el procès d’inscripció a cada una de les sessions, que estarà permanentment obert i es tancarà 2 dies abans de la seva celebració, amb un límit màxim de 1.000 participants.

Company també ha destacat que amb aquesta formació “les Illes Balears continuen a l’avantguarda de la gestió dels fons europeus, també preparant al personal que els ha de gestionar per aconseguir que els recursos que ens arriben d’Europa arribin a tots els racons de les illes i de la forma més coordinada, àgil i eficient possible”.

Quant al contingut del cicle, la temàtica general serà l’Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 (EIIB2030) elaborada per l’OIE, l’execució d’actuacions estratègiques emmarcades en el Pla estatal de Recuperació i el nou marc normatiu creat per donar compliment al curt termini temporal establert per la Comissió Europea, si bé, entre les matèries específiques que també s’hi abordaran, figuren la planificació, gestió, seguiment i control d’aquestes inversions; les especialitats de la contractació pública; l’aplicació del principi de no causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH); la normativa d’ajudes d’estat aplicades als fons MRR i el Pla de Mesures Antifrau aprovat pel Govern.

Està previst, a més, que juntament amb personal de l’OIE, també formin part del panell de ponents especialistes en les diferents matèries a tractar, experts procedents de diferents departaments del Govern, així com de consells insulars, ajuntaments, altres comunitats autònomes, ministeris i de la Comissió Europea, els quals introduiran les principals eines per a conèixer i millorar la gestió d’aquests nous fons.