torna

Detall de la notícia

Imatge 5155530

Sol·licitud de participació a l'autoconsum compartit del poliesportiu de Consell

L'Institut Balear de l'Energia està desenvolupant una instal·lació solar fotovoltaica sobre pèrgoles a l'aparcament del poliesportiu de Consell de 100 kW i es pretén el seu aprofitament en règim d'autoconsum compartit entre tots els veïns i veïnes que estiguin a menys de 500 metres.

Així, particulars i empreses de l'entorn podran consumir energia directament de la instal·lació pagant una petita quota anual segons la potència que es sol·liciti a raó de 100 € per cada kW. En el cas de particulars podran sol·licitar una participació de 0,5 kW o d'1 kW i en el cas d'empreses 3 kW o 5 kW.

La documentació que s'ha d'aportar per participar a la convocatòria és la següent:

  • Document de sol·licitud i ordre SEPA (trobareu els documents adjunts a la web).
  • Fotocòpia del DNI en cas de particulars, i del NIF de l'empresa, DNI del representant i escriptures de representació en cas d'empreses.
  • Factura elèctrica del subministrament.
  • Fitxa cadastral de l'immoble on figuri la referència cadastral (es pot obtenir a l'enllaç https://www1.sedecatastro.gob.es/cybieninmueble/ovcbusqueda.aspx
  • Certificat acreditatiu de la titularitat del compte bancari d'on es realitzaran els pagaments.
  • Acreditació de la condició de llar vulnerable o que s'està acollit al bo social, si escau.
  • Formulari de dades de l'autoconsum, només en el cas de fer l'enviament per correu electrònic (trobareu el document adjunt)

Consulta la convocatòria i, si compleixes els requisits, sol·licita formar-ne part entre l'1 d'abril a les 00.01 hores i el 15 de maig a les 23.59 hores, a través del tràmit telemàtic que s'adjunta a l'enllaç o enviant tota la documentació sol·licitada al correu electrònic autoconsumcompartit@ibenergia.caib.es indicant a l'assumpte "Inscripció Autoconsum Consell"