torna

Detall de la notícia

Imatge 5155535

Sol·licitud de participació a l'autoconsum compartit del CEIP Ses Salines

L’IBE està desenvolupant una instal·lació solar fotovoltaica sobre el CEIP Ses Salines de 100 kW i es pretén el seu aprofitament en règim d’autoconsum compartit entre tots els veïns i veïnees que estiguin a menys de 500 metres.

Així, particulars i empreses de l’entorn podran consumir energia directament de la instal·lació pagant una petita quota anual segons la potència que es sol·liciti a raó de 100 € per cada kW. En el cas dels particulars podran sol·licitar una participació de 0,5 kW o d'1kW i en el cas d'empreses 3 kW o 5 kW.

La documentació que s'ha d'aportar per participar a la convocatòria és la següent:   

  1. Document de sol·licitud i ordre SEPA (trobareu els documents adjunts a la web).
  2. Fotocòpia del DNI en cas de particulars, i del NIF de l'empresa, DNI del representant  i escriptures de representació en cas d'empreses.
  3. Factura elèctrica del subministrament
  4. Fitxa cadastral de l'immoble on figuri la referència cadastral (es pot obtenir a l'enllaç https://www1.sedecatastro.gob.es/cycbieninmueble/ovcbusqueda.aspx
  5. Certificat acreditatiu de la titularitat del compte bancari d'on es realitzaran els pagaments
  6. Acreditació de la condició de llar vulnerable o que s'està acollit al bo social, si escau
  7. Formulari de dades de l'autoconsum, només en el cas de fer l'enviament per correu electrònic (trobareu el document adjunt)

 

Consulta la convocatòria i, si compleixes els requisits, sol·licita formar-ne part entre l'1 d'abril a les 00.01 hores i el 15 de maig a les 23.59 hores, a través del tràmit telemàtic que s'adjunta a l'enllaç o enviant tota la documentació sol·licitada al correu electrònic autoconsumcompartit@ibenergia.caib.es indicant a l'assumpte "Inscripció Autoconsum Ses Salines"