torna

Detall de la notícia

El Govern invertirà 600.000 € en 2 anys per connectar tots els edificis públics amb fibra òptica

\ L’anomenada xarxa capil·lar de la CAIB dona servei de veu i dades a 768 seus, entre les quals hi ha conselleries, oficines, col·legis i centres de salut


\ La Fundació Bit és l’ens públic responsable de les telecomunicacions de l’Administració autonòmica i del seu sector instrumental


El Consell de Govern ha acordat avui, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, atorgar a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació Bit) l’autorització prèvia per tramitar un expedient de despesa per un import màxim de 595.508,40 € (IVA inclòs) per contractar el servei d’accés de fibra òptica Nova Ethernet de Banda Ampla per un termini de dos anys.

Amb aquesta inversió, la xarxa corporativa del Govern deixarà enrere la tecnologia ADSL que feia servir majoritàriament fins ara i connectarà la xarxa capil·lar de l’Administració autonòmica amb fibra òptica. Això millorarà la interconnexió de veu i dades entre els diferents edificis de titularitat del Govern repartits per tot el territori insular.

La demanda de serveis de telecomunicacions per part del Govern requereix amples de banda creixents per poder interconnectar les 768 seus que componen aquesta xarxa (col·legis, centres de salut, edificis d’oficines, conselleries, etc.), per la qual cosa és necessari adequar l’actual infraestructura i evolucionar cap a noves tecnologies amb més capacitat.

La Nova Ethernet de Banda Ampla (NEBA) és un servei majorista de banda ampla d’accés indirecte pel qual Telefónica de España, SA, operador amb poder significatiu de mercat, té l’obligació d’oferir a la resta d’operadors accés a la seva xarxa.

L’oferta NEBA està regulada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que és qui defineix els procediments per a la provisió, les condicions tècniques i els preus del servei en les seves diferents modalitats (residencial i empresarial) per als accessos de coure i fibra òptica fins al punt d’interconnexió de l’operador.