torna

Detall de la notícia

Imatge 5121041

La xarxa TIB, cada vegada més cardioprotegida

Serveis Ferroviaris de Mallorca ha instal·lat deu nous desfibril·ladors repartits en diverses estacions de la xarxa ferroviària i s’han canviat els altres tres punts que hi havia. En concret, els dispositius s’han col·locat en l’estació Intermodal i en les estacions d’Inca, Manacor, sa Pobla, Lloseta, Sineu, Marratxí, Santa Maria del Camí, polígon de Son Castelló i UIB, i dos dispositius a l’estació de Jacint Verdaguer. També se n’ha instal·lat un en les dependències principals de l'empresa a Son Rutlan.

Amb la posada en servei d'aquests nous dispositius, s'incrementen en deu els punts en els quals SFM té equips de desfibril·lació externs semiautomàtics dels quals, fins avui, només disposaven les estacions de Manacor, Inca i Palma-Intermodal.

Els nous equips instal·lats destaquen per la seva facilitat de maneig i disposen d'un sistema d'alerta immediata per via telefònica amb els serveis d'emergències (112) que permet guanyar temps i facilita que la reanimació es pugui iniciar immediatament.

Per poder dur a terme aquesta actuació, SFM va adjudicar el servei per un import de 20.521 € (amb l’IVA exclòs). Aquest contracte inclou el subministrament dels equips en règim de lloguer per un període de tres anys així com el manteniment integral. Així mateix, l'adjudicatari té l'obligació d'impartir la formació necessària per a l’ús d’aquests, així com de coneixement bàsic de primers auxilis i la realització de les maniobres de RCP bàsiques, a tot el personal d’SFM que així ho requereixi.

D’altra banda, cal recordar que el Consorci de Transports de Mallorca també ha instal·lat tres desfibril·ladors nous a l’estació Intermodal i que tots els busos de la nova xarxa TIB estan habilitats amb un desfibril·lador a bord.