torna

Detall de la notícia

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de gener de 2022 per la qual es convoquen les proves de certificació de nivell dels idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de  31 de gener de 2022 per la qual es convoquen les proves de certificació de nivell dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2022, s’estableix el procediment de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure i es regulen els períodes per a la sol·licitud de les adaptacions de proves per als aspirants amb necessitats específiques