vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 5103027

Segell de Vida Saludable 2022

El distintiu de qualitat «Segell Vida Saludable» comporta el reconeixement públic del compromís dels centres que fomentin l'aprenentatge de la salut en l'àmbit educatiu, així com l'acció de pràctiques de vida saludable i una educació física que permeti l'adequat desenvolupament personal i social al llarg de l'escolarització de l’alumnat.

Finalitat

El desenvolupament i la millora de la qualitat educativa i de la salut i el benestar en els centres docents.

Destinataris

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de mai, d’educaió en l’àmbit de la Comunitat Aut`noma de les Illes Balears que imparteixen educación infantil, educación primària o educación secundària obligatòria, durant el curs 2022-2023.

Termini per presentar sol·licituds d'informe favorable

Fins el 28 de febrer de 2022

Més informació

Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es.