torna

Detall de la notícia

Imatge 5098266

Convocatòria per a la realització d'estades formatives en empreses per part del professorat de formació professional (curs 2021-2022)

En el BOIB núm. 19, de 5 de febrer de 2022, s’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per a la realització d’estades formatives en empreses per part del professorat de formació professional.  

El període de realització de les estades formatives comprèn des del dia 7 de març fins al dia 15 de juliol de 2022. La durada pot oscil·lar entre un mínim de vint hores i un màxim de cent.

Les estades formatives es poden dur a terme en qualsevol empresa o entitat (organismes o institucions) de l’àmbit de les Illes Balears, l’Estat espanyol o la Unió Europea, sempre que l’activitat professional estigui relacionada amb el perfil professional i els mòduls que imparteixen els professors interessats.

La sol·licitud de participació s’ha de fer a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte en la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i s’hi ha d’adjuntar la documentació necessària.

Termini de presentació de sol·licituds

Fins al 18 de febrer de 2022.

Trobareu més informació en el document i en l’enllaç adjunts. 

NOVETATS

04/03/2022 - Publicació de la llista definitiva de persones admeses.

23/02/2022 - Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.