torna

Detall de la notícia

Imatge 5094871

Publicada la llista definitiva de persones que han superat el Curs bàsic de capacitació de la 42a promoció per a l'accés a la categoria de policia

En data 3 de febrer de 2022 s'ha publicat en el BOIB la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones que han superat el Curs bàsic de capacitació de la 42a promoció per a l’accés a la categoria de policia. En aquest sentit, l'article 34.3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears estableix que els procediments de selecció per accedir a les categories de policia local es completen amb la superació d’un període de pràctiques, que inclou la superació del curs de capacitació corresponent a la categoria a la qual s’accedeix, i la fase de pràctiques al municipi relacionades amb les funcions pròpies de la categoria en qüestió.

D’altra banda, l’article 28.3 de la Llei 4/2013 estableix que l’Escola Balear d’Administració Pública ha d’impartir el curs de capacitació corresponent a cada categoria de la policia local.