torna

Detall de la notícia

2 ofertes de feina Docent als tallers d'ocupació SOIB30

 

- Oferta de feina Docent del CP EOCB0208 "Operacions auxiliars de picapedrer de fàbriques i cobertes" Can Marroig (Formentera) pel programa mixts SOIB30.
- Oferta de feina Docent del CP EOCB0109 "Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció" Son Tous (Palma) pel programa mixts SOIB30.

 

Accedeix a les ofertes de personal directiu, docent i de suport Si fas vàries inscripcions a una mateixa oferta, només es tindrà en compte la darrera inscripció.

Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. En aquesta inscripció hi has d’adjuntar el currículum.

Enllaç:  https://soib.es/ofertes-de-personal-directiu-docent-i-de-suport-per-a-programes-mixts-soib-ocupacio-i-formacio/