torna

Detall de la notícia

Imatge 5077621

AbiesWeb

Abiesweb: programa per a la gestió de les Biblioteques Escolars

 Instal·lació centralitzada per a centres educatius de les Illes Balears

La Conselleria d'Educació i Formació Professional posa a disposició dels centres educatius públics no universitaris de les Illes Balears el programa AbiesWeb creat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional des de l'INTEF.

AbiesWeb és l'aplicació per a la gestió de fons documentals de les biblioteques escolars de les diferents comunitats de l'estat.

S'ha constituït com una eina per a professorat i alumnat amb un entorn intuïtiu, d'utilitat i de senzill maneig per a l'organització de catàlegs, préstecs, impressió de teixells, etc. i consulta dels fons i documents.

AbiesWeb és la nova versió del veterà programa de gestió de biblioteques escolars Abies 2. A diferència de l'anterior, no necessita d'instal·lació en cap ordinador de la biblioteca ni de manteniment per part de personal del centre educatiu. Tan sols és necessari comptar amb un ordinador amb accés a internet, ja que totes les tasques es realitzen en els servidors en els quals està instal·lada l'aplicació, de la qual s'ocupa el Servei de Tecnologies de l'Educació de la Direcció General de Primera Infància,Innovació i Comunitat Educativa .

Aquesta versió web s'adapta més als hàbits de consulta actuals, ja que és possible accedir als registres bibliogràfics, d'usuaris i de préstecs, des de qualsevol lloc, sempre que es disposi de connexió a Internet, sense necessitat d'estar presencialment a la biblioteca del centre.

Si el centre ja disposa d'un catàleg bibliogràfic fet amb el programa Abies 2 o amb el programa AbiesWeb (local), es pot realitzar una importació de les dades al  programa AbiesWeb.

Trobareu la informació per a fer la sol·licitud a Coordinació TIC

Per als centres educatius públics no universitaris, AbiesWeb es troba a http://abiesweb.caib.es

NOVETATS

Formació ABIESWEB - Programa de gestió de la biblioteca escolar. Febrer/març 2022Responsables del programa a les Illes Balears.

Coordinadora:

Lluïsa Viver Garrido
mllviver@dgpice.caib.es
Servei d'Innovació Educativa
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Telèfon: 971177781. Ext 62305

Manteniment:

Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria d'Educació i Formació Professional
Govern de les Illes Balears
Consultes i comunicació d'incidències a Coordinació TIC