torna

Detall de la notícia

Imatge 5077621

AbiesWeb

Abiesweb: programa per a la gestió de les Biblioteques Escolars

Instal·lació centralitzada per a centres educatius de les Illes Balears

La Conselleria d'Educació i Universitats posa a disposició dels centres educatius públics no universitaris de les Illes Balears el programa AbiesWeb creat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional des de l'INTEF, de manera centralitzada.

AbiesWeb és l'aplicació per a la gestió de fons documentals de les biblioteques escolars de les diferents comunitats de l'estat i s'ha constituït com una eina per a professorat i alumnat amb un entorn intuïtiu, d'utilitat i de senzill maneig per a l'organització de catàlegs, préstecs, impressió de teixells, etc. i consulta dels fons i documents.

AbiesWeb és la darrera versió del programa de gestió de biblioteques escolars Abies 2. A diferència de l'anterior, no necessita d'instal·lació en cap ordinador de la biblioteca ni de manteniment per part de personal del centre educatiu. Tan sols és necessari comptar amb un ordinador amb accés a internet, ja que totes les tasques es realitzen en els servidors en els quals està instal·lada l'aplicació, de la qual s'ocupa el Servei de Tecnologies de l'Educació.

Aquesta versió web s'adapta més als hàbits de consulta actuals, ja que és possible accedir als registres bibliogràfics, d'usuaris i de préstecs, des de qualsevol lloc, sempre que es disposi de connexió a Internet, sense necessitat d'estar presencialment a la biblioteca del centre.

Des de l’INTEF s’està treballant en una nova versió, ABIES+ que es provarà en el curs 2023-2024 i en el 2024-2025 substituirà a l’ABIESWEB a tot Espanya.

Si el centre ja disposa d'un catàleg bibliogràfic fet amb el programa Abies 2 o amb el programa AbiesWeb (local), es pot realitzar una importació de les dades al Programa AbiesWeb.

Trobareu la informació per fer la sol·licitud del programa o demanar canvi d'administrador a Coordinació TIC

Per als centres educatius públics no universitaris, AbiesWeb es troba a http://abiesweb.caib.es

Més informació sobre AbiesWeb a https://bibliotequesescolars.caib.es/abiesweb/

Curs 2022-2023

Formació ABIESWEB - Programa de gestió de la biblioteca escolar. Febrer/març 2023

- Convocatòria ABIESWEB del 3r trimestre


Responsables del programa a les Illes Balears

Coordinadora:

Lluïsa Viver Garrido
mllviver@dgpice.caib.es
Servei d'Innovació Educativa
Direcció General de Primera Infància i Atenció a la Diversitat
Telèfon: 971177781. Ext 62305

Manteniment:

Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació
Conselleria d'Educació i Universitats
Consultes i comunicació d'incidències a Coordinació TIC