torna

Detall de la notícia

Imatge 5059992

Centre d'Edició i Distribució

El Centre d'Edició i Distribució gestiona i distribueix tots els recursos i materials disponibles físicament per als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

Mitjançant els formularis que trobareu al web EducaRecursos IB podeu sol·licitar materials en préstec com les capses sàvies de diferents temàtiques, maletes literàries, lots de llibres, Kits Caixa de valors, maletes d’atenció a la diversitat preparades per ASPACE, carpetes amb propostes didàctiques de llengua catalana, jocs didàctics, instruments musicals i capses de propostes didàctiques AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) en anglès; o gratuïts com llibres, manuals, recursos per a l’aula, revistes, pòsters, exemplificacions, rondalles, guies didàctiques de lectura i quaderns d’autors i autores.

Tots aquests materials es gestionen des del Servei d'Innovació Educativa al Centre d’Edició i Distribució, al carrer Gregorio Marañón, 3. 07007 de Palma (telèfon 971 17 95 57 - Esperança Munar emunar@dgpice.caib.es) i els podeu trobar allà mateix  (materials en préstec, material de català a les escoles i capses sàvies), a la Delegació Territorial d'Educació de Menorca (capses sàvies), a la Delegació Territorial d'Educació d'Eivissa i Formentera (materials en préstec i capses sàvies) i al CEP de Formentera (materials en préstec i capses sàvies).