torna

Detall de la notícia

Resolució de la consellera de 16 de desembre de 2021 per la qual es prorroga la vigència de la Resolució per la qual es va establir zona remota a tot el territori de les Illes Balerars

Resolució de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 16 de desembre de 2021 per la qual es prorroga la vigència de la Resolució de 6 de juny de 2014 per la qual es va establir zona remota tot el territori de les Illes Balears

En relació a la vulnerabilitat d'aqüífers i zones vulnerables a la contaminació per nitrats consultau: