torna

Detall de la notícia

Imatge 5023105

Noves capses d'acollida lingüística

El Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, posa a disposició dels centres educatius dues noves “Capses d’acollida lingüística”.

A causa de la gran demanda rebuda, s’ha trobat convenient augmentar el nombre de capses per tal d’arribar a més centres.

Els diferents materials serveixen per reforçar i donar suport a l’hora d’atendre l’alumnat nouvingut (llibres de lectura, àlbums il·lustrats, làmines i jocs).

Actualment, hi ha 11 capses repartides de la manera següent:6 a Mallorca, 2 a Menorca, 2 a Eivissa i 1 a Formentera.

A l’enllaç  https://educarecursos.caib.es/capsa-dacollida/ podreu accedir al formulari de sol·licitud en préstec dels diferents materials i als recursos digitals. 

Ubicació de les capses:

Mallorca, al Centre d'Edició i Distribució del Servei d'Innovació Educativa (c. de Gregorio Marañón, 3, 07007 Palma)

Menorca, a la Delegació Territorial d’Educació (av. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó)

Eivissa, a la Delegació Territorial d’Educació d'Eivissa i Formentera (via Púnica, 23, 07800 Eivissa)

Formentera, al CEP de Formentera (av. de Portossaler, 87 · 07860, Sant Francesc)