torna

Detall de la notícia

OPOSICIONS 2022

(25/01/2022) RESULTAT DEL SORTEIG  

La persona de referència a partir de la qual s'assignen els tribunals, determinada per sorteig públic, és:

Rodríguez Marí, Verónica

Els membres dels tribunals es seleccionen de la llista ordenada de tribunables segons els criteris indicats a la convocatòria (alfabèticament i per edat, en aquest ordre) a partir d'aquesta persona de referència.

D'acord amb el sorteig, l'assignació d'opositors als tribunals i l'ordre d'actuació es farà alfabèticament a partir de la lletra D.


(19/01/2022)  

- El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 19 de gener al dia 7 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

IMPORTANT!

L'accés al tràmit se pot fer amb cl@ve o amb usuari/contrasenya. Es recomana fer-ho amb cl@ve.

En cas de que s'hagi de recuperar el tràmit, es pot fer a la carpeta ciutadana caib fent servir el mateix mètode cl@ve utilitzat per fer el tràmit .

El reintegrament de les taxes del dret de participació de les persones que han fet el pagament dues o més vegades es podrà sol·licitar a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte, una vegada publicada la llista definitiva d'exclosos, en el termini de vint dies naturals segons el que estableix la base 4.4 de la convocatòria.