torna

Detall de la notícia

Imatge 4986243

PROGRAMA D'EXPERIÈNCIA FORMATIVA "OBSERVACIÓ ENTRE IGUALS COM A EINA PER AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT", EN COL·LABORACIÓ AMB LA UIB I LA UAB.

El programa d’experiència formativa Observació entre iguals com a eina per al desenvolupament professional docent s’emmarca dins la recerca que la UIB i la UAB duen a terme sobre aquesta temàtica amb l’objectiu de mostrar de quina manera els processos sistemàtics d’observació i retroacció entre iguals poden conduir a millores en la pràctica docent i quines són les característiques procedimentals, però també personals, que faciliten o entorpeixen l’efectivitat d’aquesta observació.

Es tracta d’una recerca amb antecedents a la nostra Comunitat i a Catalunya, que aquest any  conflueixen en una investigació conjunta, i que presenta un important component formatiu per al professorat que hi intervé: la millora de la pràctica docent a partir de l’observació entre iguals i de la retroacció mútua.

La participació en aquest programa es du a terme per parelles del mateix centre, que realitzen les observacions mútues i reben formació per al desenvolupament del programa i per a l’experimentació (observacions entre iguals i retroacció), a més de prendre part en la devolució dels resultats obtinguts a partir de les dades que proporcionen i amb què contribueixen a la recerca.