torna

Detall de la notícia

Xarxa d'Estacions d'Investigació de les Illes Balears

Les estacions d’investigació són infraestructures científiques amb les quals es vol donar servei als grups de recerca per fer estades curtes perquè puguin desenvolupar activitats de camp o campanyes in situ. En les estacions també es fan activitats permanents de recerca pròpies (pesca, seguiment d’algues, eriçons, etc.), normalment per mitjà de convenis amb centres de recerca.

Per evitar la construcció de noves instal·lacions en el litoral, s'han aprofitat infraestructures que ja hi havia, les quals estaven infrautilitzades.

Qui hi pot anar?

Per poder utilitzar les instal·lacions, els investigadors han d'estar integrats en un grup de recerca amb un projecte de recerca en curs finançat per un programa públic o per programes privats públicament avaluats.

Estació de recerca de CAN MARROIG

Es troba a l'illa de Formentera, al parc natural de les Salines d'Eivissa i Formentera, a la finca de Can Marroig.

Disposa d'un àrea de residència de 10,5 m2 adaptada per allotjar quatre persones; un àrea multiusos de 15,8 m2, i un àrea de recerca de 30,5 m2, que consta d'un laboratori i taules de feina.

Podeu fer la sol·licitud de reserva a l'estació de recerca Can Marroig través d'aquest enllaç de la web de la Direcció General d'Innovació i Recerca del Govern de les Illes Balears http://dgrdi.caib.es.

Estació de recerca de JAUME FERRER

Es troba a Menorca, a la península de la Mola de Maó. Es tracta d'unes instal·lacions d'artilleria antigues situades molt a prop de la mar.

Disposa d'un àrea de residència de 50 m2, adaptada per a l'allotjament de vuit investigadors; un àrea multiusos de 43,5 m2 equipada amb una taula modular, que pot adaptar-se a la feina individual o bé a reunions, i un àrea de recerca de 37,7 m2, que consta de dues zones diferenciades, una zona de laboratori, dotat amb material de recerca divers, i una zona de despatxos.

Dirigeix l'activitat científica d'aquesta estació el Centre Oceanogràfic de les Illes Balears (IEO).

Podeu fer la sol·licitud de reserva a l'estació de recerca Jaume Ferrer través d'aquest enllaç de la web de la Direcció General d'Innovació i Recerca del Govern de les Illes Balears http://dgrdi.caib.es.