torna

Detall de la notícia

Imatge 4946115

Convocatòria de comissions de serveis a la Inspecció Educativa

Novetat 17/11/2021:

-  Publicació de la composició definitiva de la comissió de selecció que ha d'actuar en el procediment.


 

(11/11/2021)

-  Publicació de la composició provisional de la comissió de selecció i del president de la comissió de selecció que ha d'actuar en el procediment.

- El tràmit de reclamacions serà de dia 12 a dia 16 de novembre.


(08/11/2021)

- El sorteig públic per a la designació de l’ordre d’actuació dels aspirants a proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa d’acord amb el procediment convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 2 de novembre de 2021, realitzat dia 8 de novembre de 2021 a les 9:15 hores, ha determinat que han d’iniciar l’actuació els aspirants el primer llinatge dels quals comenci per la lletra O.

(04/11/2021)

- El tràmit de presentació de sol·licituds serà de dia 5 a dia 18 de novembre.