torna

Detall de la notícia

Imatge 4914124

Signat el conveni amb l'Ajuntament de Son Servera per a la creació de una escoletes 0-3

\ Son Servera  comptarà amb una escoleta pública de 0-3 anys amb un total de 37 places

\ L’Ajuntament comptarà amb un ajut de 356.014  euros per dur a terme la construcció d’una escoleta a Cala Bona

\ Es preveu crear  a Balears 28 centres nous i 10 ampliacions en el període 2021-2024 amb una inversió de 14,4 M€

\ Els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques permeten la creació de 1.749 places públiques de 0-3 a Balears

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha signat avui el conveni de col·laboració amb la batlessa de Son Servera, Natàlia Troya, per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància d’aquest municipi. Els ha acompanyat la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández.

Amb aquest acte, l’ajuntament ha signat l’addenda al conveni de la xarxa pública d’escoletes de les Illes Balears i opta als ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de 0-3 anys del Govern i els fons europeus Next Generation.  Cal recordar que aquestes places públiques són creades pels ajuntaments amb el suport del Govern a través de la convocatòria de creació i consolidació de places 0-3 que preveu destinar fins a 9.000 € per plaça de nova creació. A més també es destinen ajuts en espècie per ajudar els ajuntaments amb la tramitació dels projectes de creació de noves places a través de l’empresa Tragsatec.

Així, a Son Servera l’ajut serà d’un total de 356.014 euros i permetrà crear una escoleta, a la localitat de Cala Bona, amb 37 places de  0-3 anys. D’aquest total, 333.000 euros són d’ajuts de creació i consolidació i 23.014 euros d’ajuts en espècie.

A Mallorca hi ha un total de 25 ajuntaments que s’acolliran a aquesta convocatòria, 4 a Eivissa i 1 a Formentera.

En el període de 2021 a 2024, es crearan a Balears un total de 1.749 noves places públiques de 0-3 anys a partir de la construcció de 28 centres nous i l’ampliació de 10 centres existents i es preveu una inversió total de 14.394.762,95 €.

Es tracta d’una inversió històrica que respon a l’objectiu del Govern d’aconseguir que les Illes Balears se situïn en la mitjana estatal d’oferta de places d’educació de primer cicle d’educació infantil, que es troba al voltant del 37,5 % de places en relació amb el total de població de 0-3 anys. Amb les places de nova creació i les de reconversió previstes, les Balears se situaran per damunt de la mitjana estatal el 2024, ja que es preveu arribar al 44 %.

Actualment, a les Illes hi ha 180 centres educatius de primer cicle, dels quals 105 són públics, 49 són privats integrats a la xarxa complementària i 26 són privats. A partir de les sol·licituds plantejades en la convocatòria de noves places públiques hi ha planificats 38 projectes de nous centres i ampliacions, dels quals 5 a Eivissa, 2 a Formentera i 31 a Mallorca, 4 dels quals corresponen a Palma. A Menorca no es creen noves places perquè l’oferta cobreix les demandes escolarització d’aquest cicle.

Els ajuntaments i consells disposen de 4 anys per a la realització de les obres. Els centres hauran d’obrir, com a tard, el dia 1 de setembre de 2024.

Per tal d’ajudar els ajuntaments, la Conselleria d’Educació I Formació Professional ha obert una convocatòria d’ajuts en espècie per tal d’assessorar els ajuntaments en tot el procés d’execució de les obres i posada en funcionament del servei educatiu de primer cicle. Aquest assessorament el duran a terme un equip de tècnics i assessors jurídics i inclourà des de l’elaboració de plecs per a la redacció de projectes i la licitació d’obres fins a l’acompanyament per a la posada en funcionament dels centres.

Aquestes convocatòries formen part del pla de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la millora i ampliació de l’atenció educativa dels alumnes de primer cicle d’educació infantil i s’afegeixen a les de reconversió de guarderies en escoletes i a les de sosteniment i escolarització.

Places de reconversió de guarderies per illes

S’ha de tenir present que, a banda de la convocatòria de creació de noves places, també es donen ajuts per a la reconversió de guarderies en escoletes. La darrera convocatòria hi ha destinat 1.670.737 euros i ha permès arribar a 669 places de titularitat privada que s’incorporaran a la xarxa complementària de la xarxa pública d’escoletes de les Illes Balears.

Per aquest concepte, al municipi de Son Servera,  s’invertiran també 143.000€ per a la reconversió d’una guarderia en centre educatiu, incorporant a l’oferta educativa 37 places.

Ajuts de sosteniment i d’escolarització

A banda dels ajuts per a creació i reconversió, des del Govern també s’impulsen altres ajuts que permeten mantenir i millorar l’oferta existent.

Convé recordar que enguany es destina la quantitat més alta des del 2009 (any en què es va fer la primera convocatòria de sosteniment de la xarxa pública 0-3) a dotar els centres de la primera etapa d’educació infantil d’ajuts per contribuir al manteniment de la seva oferta. En total, el 2021 s’hi destinaran 5.215.386 €, dels quals 4,3 M€ corresponen a la xarxa pública d’escoletes. Aquests ajuts preveuen 6.000 € per cada unitat en funcionament. Els ajuts es completen amb altres apartats destinats a potenciar tallers d’acompanyament familiar (180 €/sessió), a alumnes NEE (1.500 €/alumne), a alumnes greument afectats (6.000 €/alumne) i a rebaixes de quotes per a famílies vulnerables (retorn del 80 % aportat pel titular).