vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4911405

PAE curs 2021-2022 (A230_Activitats de reforç per a la millora i l'èxit educatiu per a l'alumnat i famílies del PROA+)

Objecte, finalitat i àmbit d’aplicació

S’estableixen les bases del PAE curs 2021-2022 corresponent a l’Activitat Palanca A230_Activitats de reforç per a la millora i l’èxit educatiu per a l’alumnat i famílies inclosa al PROA+ (21-24), amb la finalitat que l’alumnat participant dels centres docents sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional superin els objectius i assoleixin les competències del curs o l’etapa corresponents.

Aquest programa no consisteix a impartir classes de repàs d’assignatures específiques o recuperació de matèries suspeses, sinó en un acompanyament escolar i reforç educatiu que complementen la tasca docent, destinats a millorar la motivació, l’autoestima, el benestar emocional i les perspectives escolars de l’alumnat.

Destinataris del programa

Alumnat de 5è i 6è d’educació primària i d’ESO dels centres sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d’abandonament escolar i dificultats d’aprenentatge que hagin realitzat la sol·licitud de participació a la Convocatòria per als cursos escolars 2021-2024 del Programa per a l’Orientació, l’Avanç i l’Enriquiment Educatius PROA+, finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), en el marc del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (BOIB núm. 136, de 5 d’octubre de 2021) a través del Gestib. 

Desenvolupament del programa

 • Grups: es poden sol·licitar els grups segons les necessitats del centre, tenint en compte que cada grup ha d’estar format per entre 7 i 10 alumnes. El nombre de grups autoritzats dependrà del pressupost disponible.
 • Durada: s’han de dedicar 65 hores a cada grup del 29 de novembre de 2021 i el 3 de juny de 2022, distribuïdes obligatòriament en 3 hores setmanals segons s’indica al punt tercer de la convocatòria.
 • Personal docent: l’han d’impartir docents voluntaris del propi centre, amb un màxim de 2 docents per grup. Un mateix docent pot impartir màxim 2 grups. Hi haurà un únic coordinador per centre.


Sol·licitud i termini de presentació

 1. El termini d’inscripció és del 19 al 30 d’octubre. Per emplenar el formulari de participació, s’ha d’accedir al GESTIB únicament amb el perfil del director o directora seguint la ruta de “Personal --> qüestionaris --> curs 2021-2022”. En el cas dels centres concertats en què hi hagi més d’un director o directora, únicament un ha d’emplenar la sol·licitud.
 2. L’annex 9 (projecte del centre) s’ha d’adjuntar al formulari de participació mitjançant el GESTIB.


Avaluació del programa i documentació

Abans del 30 de juny de 2022, el centre ha de trametre per correu electrònic la documentació següent escanejada correctament:

 • Annex 11 (memòria i certificat del PAE)
 • Annex 12 (certificat del docent del PAE)
 • Annex 13 (full d’assistència de l’alumnat)

Aquests annexos els trobareu al final d'aquest article tan en format word (Microsoft Office) com en format odt. (Open Office).

En el cas dels centres seleccionats a les modalitats A o B de la convocatòria PROA+, es comprometen a complimentar tota la informació requerida a l’Activitat Palanca A230.

Observacions

 • Abans d’apuntar-vos-hi, heu de llegir les bases detingudament, atès que hi ha novetats a tenir en compte per impartir el PAE d’aquest curs.
 • El no compliment de les bases del programa repercutirà en el pagament dels docents i coordinadors.
 • Aquest programa està finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


NOVETATS