torna

Detall de la notícia

Imatge 4910486

El Govern comparteix amb representants de la comunitat científica el contingut de la futura Llei de la Ciència

Els principals organismes públics de recerca han participat en l'elaboració d’un text de consens que es sotmetrà a exposició pública aquest mateix mes d’octubre

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, i el director general de Recerca i Política Universitària, Josep Lluís Pons, s’han reunit amb representants dels principals instituts i organismes públics de recerca de les Illes Balears per tal de presentar-los el contingut de l’avantprojecte de Llei de la Ciència, després d’un procés de redacció «participatiu i de consens».

Així ho han manifestat els assistents a aquesta reunió, de la qual han format part el rector de la UIB, Jaume Carot; el vicerector de Política Científica i Investigació, Víctor Homar; la delegada del CSIC a Balears, Ana Traveset; els directors del SOCIB, Joaquim Tintoré; de l’IEO, Antoni Quetglas; de l’IFISC, Emilio Hernández; de l’IMEDEA, Gotzon Basterretxea; i de l’INAGEA, Hipólito Medrano; a més d’Asunció Sánchez, de l’IDISBA; Bartomeu Coll, de l’IAC3; Jaume Garau, de l’IEHM; Josep Vidal, de l'IRIE; i Félix Grases, de IUNICS.

El conseller ha volgut agrair la col·laboració de tots els organismes presents, ja que, segons ha destacat «sense la participació de tothom, no hagués estat possible avançar en la definició del nou model de ciència i recerca que aquesta Comunitat necessita». La nova Llei de la Ciència de les Illes Balears pretén actualitzar i establir un nou marc reglamentari regional, atès que la llei que a dia d’avui encara està en vigor data de 1997 (Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la investigació i el desenvolupament tecnològic).

Els objectiu concrets que la futura Llei de la Ciència planteja inclouen: ordenar, assegurar i agilitzar el treball dels investigadors; preveure estructures de gestió i suport a la ciència; permetre la captació i retenció del talent, i facilitar la transferència dels resultats de recerca duts a terme a les Illes Balears; així com assegurar el finançament del sistema donant-li estabilitat i agilitat i alinear la nova Llei amb l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i amb les polítiques de la Comissió Europea.

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a través de la Direcció General de Recerca i Política Científica, ha volgut implicar els representants de la comunitat científica balear per tal de «fixar una estratègia a llarg termini, i així poder concretar els plans de caire més tàctic». «A més de la llei de la ciència és important començar conjuntament a pensar en una nova etapa per a la política científica d'aquestes illes», ha subratllat Company en referència al Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018 – 2022, el qual es troba només a un any de concloure.