torna

Detall de la notícia

Imatge 4908418

XXXIII Certamen "Jóvenes Investigadores". Ministerio de Educación y Formación Profesional

Aquest certamen pretén fomentar entre els joves la cultura científica i el pensament crític, a més a més de promoure l’ interès per la investigació, mitjançant la concessió de premis a les millors investigacions duites a terme per alumnes d’ESO, batxillerat o formació professional i relacionades amb qualsevol de les àrees del currículum, les quals s’agrupen en 5 grans branques del coneixement: 

  • Arts i humanitats
  • Ciències socials i jurídiques
  • Ciències de la vida i de la terra
  • Ciències físiques, químiques i matemàtiques
  • Tecnologia i enginyeria


Destinataris

Joves de nacionalitat espanyola o amb residència legal a Espanya, matriculats durant el curs 2020-2021 en centres docents espanyols d'Ensenyament Obligatori, Batxillerat o Formació Professional.

Nombre de places

40 premis en metàl·lic i estades en centres de Recerca per als estudiants participants. 

Requisits
Podran prendre part en aquest Certamen, de forma individual o col·lectiva, fins a un màxim de tres joves, de nacionalitat espanyola o amb residència legal a Espanya, que hagin complert 15 anys abans de al 31 de desembre de 2020 i que no hagin complert 21 anys a 30 de setembre de 2021.
Es pot ampliar l'edat, en el cas que els participants siguin persones amb discapacitat, sempre que compleixin la resta de requisits.
Els participants han d'estar matriculats durant el curs 2020-2021 en centres docents espanyols d'Ensenyament Secundari Obligatori, Batxillerat o Formació Professional
Els participants estaran coordinats per un professor de el centre a què pertanyen (en cas d'associacions, per alguna persona que exerceixi funcions d'animació o direcció en les mateixes) que haurà de ser qui realitzi la sol·licitud i exerceixi les funcions de tutoria.
En el cas de grups formats per alumnes de dos centres, ha de presentar la sol·licitud un professor dels centres, que exercirà les tasques de coordinador.
No podran participar amb els treballs que hagin realitzat durant l'estada dels membres de grups que hagin estat premiats en anteriors convocatòries amb premis consistents en estades patrocinades per la RSEF o estades al CSIC.
Termini de presentació de sol·licituds
Del 3 al 17 d'octubre 2021

Enllaços