torna

Detall de la notícia

Imatge 4907446

L'Àfrica concentra el 60% de l'ajuda del Govern en acció humanitària en Postemergència

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha subvencionat enguany actuacions a 11 països per un import de 500.000 euros

Mitigar l’impacte de la Covid, l’atenció a persones vulnerables, la millora de la seguretat alimentària i la garantia d’alimentació centren les actuacions que desenvolupen les ONG subvencionades

Creix l’ajuda internacional de les Balears en situacions de crisi sobrevinguda. La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha doblat en 5 anys l’aportació econòmica a l’acció humanitària en Postemergència de Cooperació Internacional: de 250.000 a 500.000 euros anuals. Aquests doblers s’articulen mitjançant subvencions a ONGs i organismes oficials com el Comité Espanyol de la UNRWA o l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR).

Les actuacions d’acció humanitària en Postemergència del Govern responen a necessitats bàsiques, urgents i immediates, així com a la protecció dels drets fonamentals de la població afectada per situacions d’emergència o crisis cròniques, en el marc del IV Pla Director de Cooperació 2020-23.

A més, les Balears destinen altres 50.000 euros anuals per a projectes de Postemergència a través de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) a la coordinació amb altres territoris per sumar esforços i augmentar l'impacte d’ajuda humanitària a través dels mecanismes estatals que proporcionen una actuació ràpida.

A la darrera convocatòria de la Conselleria d’Afers Socials i Esports s’han finançat un total d’11 actuacions de Postemergència per un import total de mig milió d’euros. Àfrica concentra més de la meitat d’aquestes actuacions, en concret el 61,9% del pressupost amb actuacions a Nigèria, el Congo, el Iemem, Mali, Etiòpia, Níger i Moçambic.

Les actuacions a l’Àfrica des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports són:

NÍGER. A través de l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP), l’actuació va dirigida a garantir el dret a l’alimentació d’infants d’entre 6 i 59 mesos i la resiliència de les seves famílies en tres assentaments a Diffa. El projecte enforteix també la implementació de l’estratègia comunitària nigerina per a la prevenció i atenció de la malnutrició infantil.

IEMEM. A través d’ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats), s’atenen les necessitats de protecció a les zones de residència tant de desplaçats interns com de refugiats, millorant-los les condicions de vida mitjançant la provisió de refugis i articles d’emergència i donant suport a la protecció de les persones en situació d’extrema vulnerabilitat i necessitat de protecció ja sigui legal, psicosocial o mèdica.

NIGÈRIA. A través d’UNICEF, es promou la protecció i generació de resiliència en almenys 500 infants i dones adolescents menors, a través de l’atenció i derivació de casos de violència sexual i de gènere a serveis especialitzats, de la generació d'espais comunitaris per a l'aprenentatge, resocialització i emprenedoria de les supervivents, i de l’enfortiment de les capacitats locals per a identificar, atendre i mitigar els casos de violència sexual i altres violències de gènere en les comunitats desplaçades i d'acolliment.

REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO. A través d’Apotecaris Solidaris, s’enforteix la capacitat de resposta en tres estructures de salut a Beni per tal d'atendre les necessitats de la població més vulnerable de la població desplaçada (Kivu nord).

MALI. A través de l’entitat Pa i Mel, l’acció humanitària consisteix en donar suport a persones desplaçades en el terme de Djombolo-Kanda a causa de la crisi al país Dogó. Se’ls destinen productes alimentaris, d'higiene, tendes d'habitació i material escolar.

MOÇAMBIC. A través de Càritas Mallorca es treballa per a la construcció de cases i latrines per a assistir a població desplaçada en el districte de Mecufi, aprofitant que el govern moçambiquès ha donat 200 parcel·les per al seu assentament.

ETIÒPIA. Llevant en Marxa distribueix aliments terapèutics i medecines per atendre nins menors de 5 anys desnodrits a l’hospital de Sashmene i fer un programa extern de seguiment en set comunitats per detectar casos de malnutrició.

Ja fora de l’Àfrica, les altres actuacions es desenvolupen als següents països:

GUATEMALA. Ensenyants Solidaris treballa en la rehabilitació de 99 habitatges i 5 escoles de 7 comunitats del municipi de Santa María de Nebaj, afectat per les tempestes tropicals Eta i Iota. Es pretén dotar de material de construcció a les famílies i les escoles afectades pels efectes dels desastres.

PALESTINA. A través del Comitè Espanyol de la UNRWA, es treballa en la reducció de la inseguretat alimentària de les persones refugiades de Palestina a la Franja de Gaza que viuen en situació de pobresa, especialment en temps de la pandèmia per la Covid-19. Gestionat per Càritas Diocesana de Menorca, hi ha un programa que pretén contribuir i millorar la seguretat alimentària de la població de Betlemi Ramallah en situació o risc d’exclusió afectada per la pandèmia. Se’ls permet tenir accés a aliments i productes higiènics de primera necessitat, així com la reactivació del mercat local.

LÍBAN. Es subvenciona una actuació de Creu Roja per enfortir la comunitat de refugiats palestins a Beirut i la seva àrea metropolitana, mitjançant serveis mèdics i socials en un entorn marcat pel fort impacte de la crisi sanitària generada per la Covid-19.

Al marge d’aquestes actuacions, cal apuntar el projecte d’ajuda a les persones refugiades dels campaments sahrauís, amb un total de 200.000 euros.