torna

Detall de la notícia

Imatge 5178369

Programa PROA+ (21-24)

Convocatòria per als cursos escolars 2021-2024 del Programa per a l’Orientació, l’Avanç i l’Enriquiment Educatius PROA+, finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), en el marc del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (BOIB núm. 136, de 5 d’octubre de 2021)

Finalitat: El PROA+ 21-24 té com a eix fonamental el reforç institucional dels centres que presenten més complexitat educativa, amb la finalitat d’impulsar els canvis necessaris en la seva cultura organitzativa per tal de garantir l’èxit escolar de tot l’alumnat, amb especial atenció als alumnes que es troben en situació de més vulnerabilitat.

Per a més informació adreçau-vos a proaplus@dgpice.caib.es


CURS 2023-2024

Novetats 2023-2024

 

A 103 - Famílies a l'escola, escola de famílies

 

A 201 - Absentisme

 

A 202 - Acompanyant, milloram sempre: transició entre etapes

 

A 203 - Tutoria individualiltzada

 

A 204 - Tutoria entre iguals

 

A 208 - Digicraft

 

A 230 - Activitats de reforç per a la millora i l'èxit educatius per a l'alumnat i les famílies

 

A 261 - Model RTI en lectura

 

A 302 - Cultura inclusiva d'aprenentatge a través d'un nou model d'orientació (DUA)

 

A 307 - Totes i tots aprenem amb i des de la diversitat. Suma't a la transformació (per a la inclusió)

 

A 402 - Aprenentatge cooperatiu

 

A 405 - Grups interactius

 

A 502 - Xarxa PROA+

 

A 550 - Pla d'acollida

 

 

CURS 2022-2023

Documents d'interès

 

 

 

 

 

A 101 - Avaluació de barreres

 

A 103 - Famílies a l'escola, escola de famílies

 

A 201 - Absentisme

 

A 203 - Tutoria individualiltzada

 

A 204 - Tutoria entre iguals

 

A 208 - Digicraft

 

A 230 - PAE PROA+

 

A 233 Dinamització de biblioteques

 

A 261 - Model RTI en lectura

 

A 501 - Gestió del canvi

 

A 502 - Xarxa PROA+

 

A 550 - Pla d'acollida del professorat

 

Comptabilitat i justificació econòmica

 

Exempcions Activitats Palanca

 

NOTÍCIES

Jornades PROA+ Cantàbria (16-18 novembre de 2022)

Resum i conclusions Jornades PROA+ Cantàbria

 

CURS 2021-2022

 

 

 

 

 

 

Documents