torna

Detall de la notícia

Imatge 4878917

EducaEscacs IB, plataforma digital de minijocs d'escacs de les Illes Balears

Breu descripció

EducaEscacs IB és una plataforma de minijocs que utilitza els escacs com a eina pedagògica, amb la finalitat d’impulsar tots els beneficis que els escacs aporten en el procés de formació dels infants i aprofitar, també, les característiques lúdiques d’aquests mini jocs educatius i l’oportunitat que aporten en el disseny d’activitats per a tots i totes. Els recursos que ofereix EducaEscacs IB són entretinguts i permeten interactuar amb altres persones (de l’aula, del centre i d’altres centres educatius) sense cap distinció i s'adapten al ritme i al nivell individual de cada infant.

Finalitat

L’objectiu és potenciar els escacs com a eina pedagògica i facilitar als centres educatius la seva pràctica per enriquir el procés d’ensenyament i aprenentatge dels infants i ajudar-los a desenvolupar habilitats cognitives i socials com la capacitat d’anàlisi i síntesi, la presa de decisions, l’acceptació de l’errada com a oportunitat per aprendre, la reflexió, l’autoestima, la iniciativa, l’empatia, la memòria, la concentració, l’atenció, la creativitat i la imaginació.

Persones destinatàries

Alumnat i professorat de centres educatius sostinguts amb fons públics que depenen de la Conselleria d’Educació i Universitats de les Illes Balears que imparteixen educació infantil, primària, educació secundària obligatòria i batxillerat.

Inscripció

Per sol·licitar la inscripció a la plataforma, heu d'enviar un correu electrònic a inscripcions@educaescacsib.cat indicant el nom i el codi del centre, el nom i llinatges i l’adreça electrònica de la persona coordinadora que després podrà donar d'alta al professorat que es vulgui inscriure i cada docent podrà donar accés al seu grup d'alumnes.

Contacte 

Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància i Atenció a la Diversitat

Telèfon: 971 177 781 (extensió 62305).

Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es.