torna

Detall de la notícia

Imatge 4878917

EducaEscacs IB, plataforma digital de mini jocs d'escacs de les Illes Balears

Finalitat

La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional posa a disposició de l’alumnat i el professorat una plataforma de mini jocs que utilitza els escacs com a eina pedagògica, amb la finalitat d’impulsar tots els beneficis que els escacs aporten en el procés de formació dels infants i aprofitar, també, les característiques lúdiques d’aquests mini jocs educatius i l’oportunitat que aporten en el disseny d’activitats per a tots i totes. Els recursos que ofereix EducaEscacs IB són entretinguts i permeten interactuar amb altres persones (de l’aula, del centre i d’altres centres educatius) sense cap distinció, ni d’edat, ni de nacionalitat, … i adaptant-se al ritme i al nivell individual de cada infant.

L’objectiu és potenciar els escacs com a eina pedagògica i facilitar als centres educatius la seva pràctica per enriquir el procés d’ensenyament i aprenentatge dels infants i ajudar-los a desenvolupar habilitats cognitives i socials com la capacitat d’anàlisi i síntesi, la presa de decisions, l’acceptació de l’errada com a oportunitat per aprendre, la reflexió, l’autoestima, la iniciativa, l’empatia, la memòria, la concentració, l’atenció, la creativitats i la imaginació.

Persones destinatàries

Alumnat i professorat de centres educatius sostinguts amb fons públics que depenen de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears que imparteixen educació primària.

Inscripció

Per sol·licitar la inscripció a la plataforma, un membre de l'equip directiu o la persona coordinadora de la plataforma EducaEscacs IB ha d'enviar un correu electrònic a inscripcions@educaescacsib.cat indicant el nom i el codi del centre, el nom i llinatges i l’adreça electrònica de la persona coordinadora i del professorat que es vol inscriure i l’ordre de preferència per als grups de formació.

El període d’inscripció és del 5 al 22 d’octubre de 2021.

Formació

Les persones coordinadores de la plataforma EducaEscacs IB rebran una formació presencial per videoconferència per a l’ús de la plataforma. Els grups de formació són els següents:

  • Grup A: 4 i 18 de novembre de 2021 de 17.00 a 18.30h

  • Grup B: 11 i 25 de novembre de 2021 de 17.00 a 18.30h

Novetats


Contactes de les persones que coordinen el programa

Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Telèfon: 971 177 781 (extensió 62317).

Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es.