torna

Detall de la notícia

Correcció errades Resolució concessió ajuts sosteniment XC 2021

Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 15 de setembre de 2021 per la qual es corregeixen errades detectades en la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 d’agost de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2021 (BOIB núm. 131, de 23 de setembre)

Per a més informació clicau aquí.