torna

Detall de la notícia

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IDI I LA FUNDACIÓ EOI, FSP

El cost total del programa serà de 48.950 €, dels quals l’IDI aportarà 17.325

El conveni autoritzat donarà resposta a 5 empreses industrials de les Illes Balears

El Consell de Govern ha autoritzat la signatura del conveni de col·laboració entre l’IDI i la Fundació EOI, FSP en el marc de l’estratègia nacional «Indústria connectada 4.0» i que permetrà a les empreses disposar d'un diagnòstic de situació i d'un pla de transformació que identifica els habilitadors digitals necessaris en el procés de transformació i estableix el full de ruta per a la seva implantació.

El cost total del programa serà de 48.950 €. En aquest sentit, l’IDI aporta 17.325 €, amb càrrec a la seva partida pressupostària del 2021; mentre que les empreses industrials beneficiàries en l'àmbit territorial del conveni contribuiran abonant 3.025,00 € a dividir proporcionalment entre aquestes, amb un màxim de 5 empreses a raó de 605 € per empresa beneficiària, i la Fundació EOI aporta 28.600,00 €.

Cal assenyalar que, en aquesta col·laboració, l’IDI contribuirà a l'execució del programa mitjançant el desenvolupament d’accions de difusió de les dues iniciatives, com també amb la col·laboració en la selecció de les empreses beneficiàries d'«Activa indústria 4.0»,  juntament amb  SGIPYME i EOI, i l’acompanyament, seguiment i avaluació de l'assessorament en el seu àmbit territorial.

Per la seva banda, la Fundació EOI contribuirà a l’execució del programa mitjançant la coordinació i el seguiment de totes les seves actuacions; la contractació i gestió administrativa del programa; la coordinació de l’eina GA i la gestió de les seves dades; la remissió d’un informe periòdic de les dades de l’HADA corresponents a la comunitat autònoma de les Illes Balears; la convocatòria i selecció de les empreses industrials beneficiàries d’«Activa indústria 4.0» en col·laboració amb  SGIPYME i l’IDI, i l’acreditació de les entitats especialitzades en l’assessorament en «Indústria 4.0».

El cost total per empresa participant que completi el procés d'assessorament serà de 9.790 € en concepte de prestació d'assessorament especialitzat fet per una consultora homologada per al programa.

Un total de 5 empreses industrials de les Illes Balears es beneficiaran del conveni i la convocatòria està oberta a empreses industrials que tenguin el seu domicili social o un centre de treball a les Illes Balears, amb les premisses següents:

• HADA: hi podran participar totes les empreses industrials que desitgin conèixer el seu grau de maduresa digital amb l'objectiu d'avançar en la seva transformació digital. La informació generada per l'eina serà objecte d'anàlisi a l’efecte informatiu i per orientar les futures accions de les administracions públiques en el foment de la indústria.

• «Activa indústria 4.0»: programa d'assessorament especialitzat i personalitzat, elaborat per entitats especialitzades en assessorament i amb experiència en implantació de projectes d'«Indústria 4.0». Es fa amb la metodologia desenvolupada per la Secretaria General d'Indústria i de la PIME.

L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) és un ens amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, adscrit a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

La fundació Escola d’Organització Industrial (Fundació EOI, FSP) és una fundació del sector públic estatal dedicada a formar professionals, produir i difondre coneixement, i oferir serveis de valor a empreses i pimes, emprenedors i administracions, amb els valors d’una economia oberta, social, verda i digital. El president del Patronat de la Fundació EOI és el secretari general d’Indústria i Pimes del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

«Indústria Connectada 4.0» és una estratègia impulsada per la Secretaria General d'Indústria i de la PIME (SGIPYME) del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, l'objectiu de la qual és incrementar el valor afegit industrial i l'ocupació qualificada en el sector, afavorir un model propi per a la indústria del futur desenvolupant l'oferta local de solucions digitals, i promoure, també, palanques competitives diferencials per a donar suport a la indústria espanyola i impulsar-ne les exportacions.