vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4832623

Quatre bodegues de les Balears reben del FOGAIBA gairebé un milió d'euros per fer inversions

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ens depenent de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha acabat d’abonar les ajudes d’inversions en bodegues corresponents a l’exercici FEAGA 2021. Aquesta ajuda està emmarcada en el Programa de Suport al Sector Vitivinícola Espanyol (PASVE) 2019-2023, finançat al 100% per la Unió Europea. En total, quatre cellers de les Balears han rebut 947.309,23 euros.

Aquestes ajudes van dirigides a les inversions en instal·lacions de transformació, infraestructura vitícola, i estructures o eines de comercialització dels productes vitivinícoles, amb l’objectiu de millorar el rendiment de les empreses, millorar l’adaptació a les demandes del mercat, augmentar la seva competitivitat, millorar l’estalvi d’energia, l’eficiència energètica i els processos sostenibles.

El suport màxim als cellers és d’un 40% de la inversió prevista. La distribució dels fons existents es fa en el marc de la conferència sectorial d’agricultura i es tenen en compte els projectes presentats a cada comunitat autònoma.

La línia d’inversions en cellers és una línia del PASVE. Les altres són reestructuració i reconversió de vinyes, promoció, destil·lació, emmagatzematge i collita en verd. Fins al moment, les Balears han rebut 4.770.479,1 euros, l’1,11% dels fons distribuïts a Espanya. Es tracta d’una quantitat considerable, tenint en compte que les Illes Balears compten amb el 0,03% de la superfície de vinya d’Espanya.