torna

Detall de la notícia

Imatge 4826056

Instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la CAIB que durant el curs 2021-2022 imparteixen cicles formatius d'FP bàsica, de grau mitjà o de grau superior

En el BOIB número 101, de 29 de juliol de 2021, s’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 23 de juliol de 2021 per la qual es dicten les instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que durant el curs 2021-2022 imparteixen cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà o de grau superior de formació professional del sistema educatiu.

Tota la informació relacionada amb aquestes instruccions es pot consultar en el document adjunt.