vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4797167

Informe i dades de l'Observatori de Preus de Juny de 2021

Informe de l'Observatori de Preus, mes de Maig de 2021.

Seleccionant els elements ombrejats podreu accedir directament a l'Informe corresponent així com a les Dades i Gràfiques de l'Observatori de Preus corresponent al darrer mes evaluat:

  • Informe OP Maig 2021

  • Taules de les dades de les Grans superfícies, dels Mercats municipals, i dels Preus en orígen.

  • Gràfiques de les Grans superfícies següents: GS – Hortalissa, GS – Fruita, GS – Peix, GS – Ous I GS - Carn

  • Gràfiques dels Mercats municipals i tendes de proximitat següents: MP – Hortalissa, MP – Fruita, MP – Peix I MP - Carn