torna

Detall de la notícia

Imatge 4796722

Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en els cicles formatius de grau mitjà

Avui s’ha publicat en el BOIB núm. 96, de 20 de juliol de 2021, la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual s’aprova el Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en els cicles formatius de grau mitjà als centres públics que imparteixen ensenyaments de formació professional de les Illes Balears per als cursos 2021-2022 i 2022-2023. 

Aquest Pla pilot, que tindrà una durada de dos cursos escolars (2021-2022 i 2022-2023), s’aplicarà a dos mòduls del primer curs del cicle i a dos mòduls del segon curs del cicle, els quals s’impartiran en una llengua estrangera (anglès, francès o alemany):

  • El mòdul que ja s’imparteix en una llengua estrangera.
  • Un mòdul extracurricular en una llengua estrangera (mínim dues hores setmanals), que s’impartirà el curs escolar en què no s’hagi impartit el mòdul del punt anterior.
  • Un mòdul professional de cada curs (primer i segon) associat a unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Aquests mòduls s’oferiran un mínim de dues hores a la setmana a primer i dues hores a la setmana a segon.

 

La participació en aquest Pla pilot, que és voluntària per als alumnes, té les implicacions següents:

  • Prepara els alumnes perquè puguin participar a proves conduents a titulacions oficials d’idiomes.
  • Dona l’oportunitat als alumnes de participar en estades formatives a països de la Unió Europea.
  • Es podrà tenir en compte a l’hora de participar en projectes Erasmus.

 

Els alumnes que hi participin hauran de signar un compromís de participació en fer la matrícula.

El Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en els cicles formatius de grau mitjà s’implanta a divuit centres educatius públics de les Illes Balears: IES Calvià, IES Guillem Colom Casasnoves, IES Sa Blanca Dona, IES Berenguer d’Anoia, IES Manacor, IES Josep Miquel i Guàrdia, IES Isidor Macabich, IES Marc Ferrer, IES Alcúdia, IES Maria Àngels Cardona, IES Balàfia, CIFP Francesc de Borja Moll, CIFP Joan Taix, CIFP Pau Casesnoves, CIFP Juníper Serra, CIFP Nauticopesquera, CIFP Can Marines i CIFP Centre del Mar.

Tota la informació relacionada amb aquest Pla pilot es pot consultar en els documents adjunts.