torna

Detall de la notícia

Imatge 4795807

L'IBAVI publica el concurs internacional per als projectes de tres noves promocions d'HPP amb criteris mediambientals i amb perspectiva de gènere

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de l'IBAVI, ha publicat les bases del concurs d'idees en l'àmbit d'avantprojecte de tres edificis d'habitatges de protecció pública a Menorca, Eivissa i Formentera.

Es tracta de noves promocions d'habitatge públic que construirà l'IBAVI i a través d'aquest concurs sortirà la proposta arquitectònica guanyadora que redactarà el projecte bàsic, l'executiu i les direccions d'obra de les edificacions que s'hagin de promoure en aquests solars.

Les bases per a la contractació es poden consultar en línia a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i el termini d'inscripció finalitza el 30 de juliol de 2021 a les 23:59 hores. Posteriorment, el termini d'enviament de propostes en Fase 1 serà el dia 29 d'agost a les 23:59 hores. La Fase 2, que consisteix en l'enviament d'avantprojectes, finalitzarà 30 dies a comptar des de l'endemà de la publicació dels resultats de la Fase I.

Menorca
El solar ha estat cedit a l'IBAVI per part de l'Ajuntament d'Es Castell i està situat al carrer Pintor Vives, 1 de la urbanització de Santa Anna. Ocupa una parcel·la de 3.215 m² a la qual es preveu que s'edifiquin 38 habitatges dotacionals. El pressupost d'execució per contracta de l'obra és de 5.565.880,00 € + IVA.

Eivissa
El solar està situat a l'avinguda d'Isidor Macabich 3-7 cantonada amb el Carrer Madrid 28-30 i ha estat cedit a l'IBAVI per part de l'Ajuntament d'Eivissa. La parcel·la que ocupa és de 4.805 m² a la qual es preveu que s'edifiquin 52 habitatges de protecció pública. El pressupost d'execució per contracta de l'obra és de 8.053.750,23 € + IVA.

Formentera
El solar ha estat cedit l'IBAVI per part del Consell de Formentera i està situat al carrer d'Alacant 19, cantonada amb el carrer de l'Havana a la localitat de Sant Ferran. La parcel·la té una superfície de 839 m² en la qual es preveu que s'edifiquin 17 habitatges dotacionals. El pressupost d'execució per contracta de l'obra és d'1.739.004,00 € + IVA.

Criteris de disseny de l'edifici
Seguint amb la línia de recerca col·lectiva de l'IBAVI, el projecte que resulti d'aquest concurs haurà de donar una resposta arquitectònica adequada a les necessitats establertes, complint amb els requeriments d'habitatge protegit de manera coherent amb l'optimització de costos, garantint la qualitat funcional i arquitectònica, afavorint la implantació de mesures mediambientals que fomentin el respecte a l'entorn on es localitza la promoció i que permeti aconseguir el més alt nivell possible d'autosuficiència.

El disseny dels habitatges ha d'introduir mesures per reduir la demanada energètica, el consum d'aigua, els residus i les emissions de CO₂. D'aquesta manera, els projectes han de garantir l'obtenció d'una qualificació energètica A, així com la condició nZEB (edificis de consum gairebé nul, nearly Zero Energy Buildings, en anglès).

Criteris de perspectiva de gènere
Les bases tècniques incorporen la perspectiva de gènere com un criteri transversal en el disseny, amb l'objectiu d'establir unes pautes per a incloure en el disseny tant dels edificis com dels habitatges de protecció pública promoguts per l'IBAVI.

Jurat internacional
El jurat que avaluarà i seleccionarà les propostes presentades està format per arquitectes de renom tant locals com nacionals i internacionals.