torna

Detall de la notícia

Proposta provisional d'ajuts per al sosteniment de xarxa pública d'escoletes 2021

Proposta provisional de resolució de concessió d’ajuts per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social, corresponents a l’any 2021