torna

Detall de la notícia

Imatge 4793461

Activitat de formació per a professorat d'FP – METODOLOGIES ÀGILS PER A FOL I EIE (I)

Demà s’obre el termini per inscriure’s a la formació “Metodologies àgils per a FOL i EIE (I)”. Aquesta activitat formativa, organitzada pel Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, tendrà una durada de 12 hores i es durà a terme de manera presencial a través de les plataformes Classroom i Meet els dies 9, 14, 16, 21 i 23 de setembre de 2021.

Destinataris 

1. Professorat d’FP en actiu de l’especialitat de Formació i orientació laboral i de la família professional d’Administració i gestió (ADG) que imparteix mòduls de FOL i EIE.

2. Professorat d’FP en actiu de la família professional d’Administració i gestió (ADG) que imparteix mòduls directament relacionats.

3. Coordinadors d’aules d’emprenedoria.

4. Altres professors de formació professional que puguin fer una aplicació didàctica relacionada amb la formació. 

Objectius

  • Introducció a les metodologies àgils per a FOL i EIE.
  • Aprendre a crear equips àgils.
  • Identificar els problemes i les solucions.

 

Termini d’inscripció

Del 15 al 25 de juliol de 2021 a través del Portal del personal. 

Tota la informació relacionada amb aquesta activitat es pot consultar en el document adjunt.

Aquesta acció formativa està finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.