torna

Detall de la notícia

Imatge 4787266

Convocatòria REACTIVA FP 20-21

/ La posada en marxa d’aquest programa és una oportunitat perquè els centres disposin de més personal docent per millorar els resultats educatius del seu alumnat

/ La convocatòria s’adreça a tots els centres docents públics de la CAIB on simparteixin cicles de formació professional bàsica i cicles formatius de grau mitjà

/ El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia avui, 7 de juliol, i finalitza el dia 15 de juliol de 2021 

 

En el BOIB número 91, de 8 de juliol de 2021, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 5 de juliol de 2021, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual s’aprova la convocatòria Reactiva FP 20-21 que s’ha de dur a terme els mesos d’octubre, novembre i desembre del 2021 als centres educatius públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que imparteixen formació professional bàsica (FPB)i cicles formatius de grau mitjà (CFGM).

El REACTIVA FP 20-21 és un programa de reforç que es desenvoluparà entre els mesos d’octubre i desembre de 2021 i que s’ha d’elaborar a partir de l’anàlisi per part dels centres dels resultats i de les situacions derivades de la pandèmia provocada per la COVID-19 que hagin pogut afectar l’alumnat de formació professional bàsica i de cicles formatius de grau mitjà.

Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears on s’imparteixin cicles de formació professional bàsica i cicles formatius de grau mitjà. En aquest sentit, la posada en marxa d’aquest programa és una oportunitat perquè els centres disposin de més personal docent per millorar els resultats educatius.

Els objectius del programa són els d’aplicar reforços per pal·liar les mancances que els alumnes puguin tenir com a conseqüència del desenvolupament del curs escolar 2020-2021 i també incrementar la dimensió d’orientació professional per a aquest alumnat. Pel que fa als reforços, s’han de dur a terme durant la jornada lectiva i poden consistir en desdoblaments, tallers, etc.

Presentació de sol·licituds

1. La sol·licitud de participació s’ha de tramitar per via electrònica i s’ha d’enviar a l’adreça directorgeneral@dgfpieas.caib.es.

2. El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia avui, 7 de juliol, i finalitza el dia 15 de juliol de 2021.

Novetats

26/07/2021 - Publicació de la llista definitiva de centres beneficiaris.

20/07/2021 - Publicació de la llista provisional de centres beneficiaris.

Tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria es pot consultar en els documents adjunts.