vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4786141

El FOGAIBA executa el pagament de 14 milions d'euros en ajudes de suport al sector primari de les Balears

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), organisme que depèn de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha executat el pagament de 13.994.818,17 euros en ajudes als pagesos, ramaders, cooperatives i sector pesquer de les Balears. Aquest nou pagament correspon als pagaments fets el mes de juny i els primers dies de juliol. Es tracta d’ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC), del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i d’Ajudes d’Estat, algunes d’elles finançades amb l’Impost del Turisme Sostenible (ITS); i també ajudes finançades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

Segons la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, «aquesta xifra representa l’esforç que es fa des de FOGAIBA per posar al dia els pagaments de les subvencions que hi ha en marxa». A la vegada, ha afegit, que «demostra que la conselleria està al costat del sector primari i agroalimentari en un moment en que la pandèmia de la COVID-19 ho ha fet trontollar tot».

El gruix del pagament correspon a línies d’ajuda del Pla de Desenvolupament Rural (PDR). En concret, 10.017.193,41 euros, que s’han finançat entre el fons FEADER, l’Administració General de l’Estat (AGE) i la comunitat autònoma. Els pagaments més destacables corresponen a inversions en explotacions agràries (1.885.786, 38 euros), pagaments compensatoris de zones específiques (1.815.326,68 euros) i de muntanya (799.998,24 euros); creació d’empreses de joves agricultors (1.443.600 euros); agricultura ecològica (883.918,15 euros) i producció integrada (837.931,64 euros), entre d’altres.

Pel que fa a la PAC, s’han abonat 2.485.492,96 euros, que corresponen a expedients afectats per la regularització de drets o amb deficiències que ja s’han solucionat. D’aquesta manera, i segons ha explicat el gerent del FOGAIBA, Mateu Morro, «ja s’ha pagat el 95% de les ajudes de la PAC, que el sector va demanar el 2020». A més, ha afegit, «es manté un fort suport econòmic al sector, i en els propers mesos augmentarà, en correspondència a les necessitats de pagesos, ramaders, cooperatives i pescadors».

Algunes de les Ajudes d’Estat fan referència a les línies de subvenció convocades per la crisi de la COVID-19. S’han pagat 1.067.427, 68 euros, dels quals hi ha, amb relació a la COVID-19, 125.127,34 euros de les ajudes al sector de la flor tallada i la flor ornamental, 98.969,60 euros de l’ajuda de desqualificació d’oli d’oliva; 260.392,37 euros de suport al sector ramader, i 130.415,21 euros per a les explotacions d’oví i cabrum amb dificultats derivades de la pandèmia. També s’han abonat 117.304 euros de l’ajuda de minimis per a la replantació d’arbres o 79.896,10 euros del foment de les races autòctones en perill d’extinció.

Finalment també s’han abonat 424.704,12 euros al sector pesquer de les Balears, amb fons provinents del Fons Europeu Marítim i de Pesca. Alguns dels pagaments corresponen a les ajudes dels Grups d’Acció Local de Pesca (283.301,49 euros) o les subvencions per a la paralització temporal de la pesca (58.222,33 euros).