torna

Detall de la notícia

Imatge 534979

Projectes FIOP - Dirigits a persones amb discapacitat

La Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, com a responsable de la política d'ocupació pública (mitjançant la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques; i l'EBAP) i conscient de l'alt nombre de persones amb discapacitat en atur i de les seves dificultats d'incorporació al mercat laboral, du a terme des de l'any 1998 els projectes FIOP ( Formació- Integració- Ocupació Pública).

Per contactar amb el FIOP: fiop@caib.es

Els objectius d'aquests projectes són:

  • Fomentar la inserció en el mercat laboral de les persones amb discapacitat.
  • Proporcionar la formació adient per aquest accés.
  • Garantir el suport necessari en el procés d'adaptació al lloc de feina.
  • Afavorir el manteniment i la promoció en els llocs de feina.
  • Apropar l'administració pública al col·lectiu, tant a nivell conceptual com físicament, potenciant la integració a l'entorn més proper a les diferents persones amb discapacitat.

Els requisits per a formar part d'aquests projectes són:

  • Nivell d'estudis mínim: certificat d'estudis o graduat escolar (actualment en educació secundària), amb domini de les tècniques instrumentals de lecto-escritura.
  • Motivació i interès en quan a l'objectiu del curs: formar-se per accedir a l'administració pública.
  • Tenir una discapacitat igual o superior al 33% (física, psíquica o sensorial, segons l'acció formativa).
  • Domini de les habilitats socio-laborals adquirides que els proporcionin l'autonomia necessària per desenvolupar pràctiques a un ambient normalitzat.
  • En situació laboral preferentment en atur.

Per accedir a aquests cursos,s'anirà publicant la informació de les diverses convocatòries a la pàgina web de l'EBAP, a les xarxes socials (Twitter i Facebook) i es comunicarà a les principals entitats de persones amb discapacitat.