torna

Detall de la notícia

La Mesa Social Tripartida acorda incloure mecanismes per a la participació en els processos d'eleccions sindicals en el cas de les persones que estiguin fent teletreball

L’acord, que és pioner en tot el territori nacional, permetrà als sindicats fer arribar les candidatures als teletreballadors gràcies a que les empreses facilitaran el contacte telemàtic

La Mesa Social Tripartida, formada pels agents econòmics i socials més representatius i el Govern, s’ha reunit avui per debatre i aprovar una proposta d’acord social en matèria de processos d’elecció a la representació legal de treballadors i treballadores a les empreses on hi concorrin figures de treball a distància. En aquesta reunió, presidida per la directora general de Treball, Virginia Abraham, acompanyada pel director de l’IBASSAL, Rubén Castro, s’han acordat dos punts d’importància cabdal per facilitar la participació en processos d’eleccions a comitès d’empresa amb treballadors en teletreball.

D’aquesta manera patronals i sindicats han acordat amb el Govern que a les empreses on es promogui un procés electoral a òrgans de representació unitària, aquesta empresa haurà de garantir a les persones teletreballadores el seu dret a la representació col·lectiva unitària i sindical. Per això, facilitarà un llistat d’adreces de correu electrònic o un tauló d’anuncis virtual perquè tot el personal pugui estar informat dels processos electorals.

Així mateix, un segon element acordat ha estat ampliar el calendari electoral per un període de 20 dies naturals des que l’empresa ha posat a disposició els mitjans i eines necessàries per al normal desenvolupament del procés electoral.

El document, que ha estat elaborat per una comissió de treball formada per CCOO, UGT i USO i la Direcció General de Treball, ha estat aprovat per unanimitat pels membres de la mesa social Tripartida.

Com que es tracta d’un acord pioner en tot el territori espanyol, la Mesa demanarà també al Govern d’Espanya l’aprovació d’una regulació específica o una modificació de la normativa vigent que inclogui mecanismes en els processos d’elecció de la representació legal per a les empreses on operin figures de treball a distància.