torna

Detall de la notícia

Imatge 4788670

borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja

13/07/2021

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears  
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la direcció
gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per
constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de
neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o
bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

Podeu consultar la convocatòria  en la Seu electrònica (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4782742).

El termini per presentar les sol·licituds és des del 14 de juliol fins al 3 d'agost de 2021

S'ha detectat una errada en la convocatòria.
En el punt 3.6. de la convocatòria, sobre emplenament manual de la sol·licitud, s'indica un enllaç incorrecte en el document model 046 del web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) per pagar la taxa.

L'enllaç correcte és el següent:

D'altra banda, s'informa que l'import de la taxa que s'indica és correcte.