torna

Detall de la notícia

Resolució del director gerent de citació persones interessades en el recurs contenciós administratiu del procediment ordinari 16/2021 que es tramita davant Jutjat Contenciós Administratiu nº 3 Palma