torna

Detall de la notícia

Imatge 4776348

El Govern ja disposa de 29 dels 42 habitatges dels grans tenidors que es va acordar comprar i comença a lliurar-los

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, juntament amb la gerent de l’IBAVI, Cris Ballester, ha anunciat avui que el Govern de les Illes Balears, a través de l’IBAVI, ja té escripturats —i, per tant, en les seves mans—, 29 dels 42 habitatges dels grans tenidors que el passat mes de maig es va anunciar que es compraven en exercici del dret de tanteig i retracte.

El conseller ha fet l’anunci en la visita d’un dels pisos que ja té l’IBAVI, ubicat a sa Pobla, i ho ha fet acompanyat del batle del municipi, Llorenç Gelabert, i d’altres regidors.

La visita s’ha duit a terme el mateix dia en què la gerent de l’IBAVI, Cris Ballester, ha formalitzat davant notari la compra de denou habitatges de la SAREB, un dels quals és el que s’ha visitat avui a sa Pobla.

El conseller ha destacat que l’anunci fet el passat 25 de maig, quan es va explicar que es compraven 33 habitatges de grans tenidors (i que se sumaven als vuit ja adquirits el mes de gener i als quals se n’hi ha afegit posteriorment un altre), es comença a materialitzar. I, al mateix temps, ha avançat que aquests 42 habitatges de grans tenidors no seran els darrers que s’adquiriran enguany perquè hi ha més comunicacions de grans tenidors.

L’import total d’aquests primers 42 habitatges de grans tenidors adquirits per l’IBAVI és de 4,6 milions, una mitjana de 109.000 euros per pis.

Ha destacat el conseller: «Avui mateix, l’IBAVI ha formalitzat davant notari la compra de denou habitatges que fins ara eren propietat de la SAREB, de manera que ara passen a formar part permanentment del parc públic d’habitatge. Aquest habitatge en què ens trobam n’és un d’aquests denou. Així, podem veure que es va materialitzant ja la presa de possessió dels pisos per part de l’IBAVI (fins i tot el lliurament d’alguns) i, com vàrem dir el mes de maig, la previsió és que en tinguem la majoria durant aquest estiu».

A més, ha assegurat el conseller: «Avui parlam ja de fets, d’habitatges de grans tenidors que ja estan en mans de les persones més vulnerables (a través dels serveis socials) i dels més joves ben aviat, a partir de setembre previsiblement».

Dels 42 habitatges de grans tenidors que el Govern va decidir comprar, amb la signatura avui de la compravenda de denou habitatges de la SAREB, hi ha ja 29 habitatges escripturats a nom de l’IBAVI i, per tant, dels quals ja pot disposar, i la resta està en tràmits de formalització de l’escriptura.

Un total de catorze d’aquests habitatges necessiten alguna reforma o condicionament i són els darrers dels quals es podrà disposar. Ja s’hi està fent feina en aquest sentit.

S’ha de destacar també que hi ha alguns d’aquests 42 habitatges dels grans tenidors que ja han estat lliurats, concretament cinc a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), mitjançant un conveni, per atendre necessitats d’emergència residencial temporal.

Respecte de la resta d’habitatges (sempre que no estiguin en promocions de l’IBAVI), l’objectiu és assignar-ne el 50 % mitjançant convenis amb serveis socials de les administracions públiques o entitats del tercer sector, i l’altre 50 % a joves menors de 35 anys. Aquells habitatges de grans tenidors que estiguin ubicats en promocions de l’IBAVI s’assignaran a persones de la llista de demandants.

Els criteris generals d’adjudicació dels pisos adquirits per tanteig i retracte es duran a aprovació per part del Consell d’Administració del proper mes de juliol i la previsió és que la majoria dels habitatges es pugui començar a adjudicar el mes de setembre.

El conseller ha aprofitat avui per recordar que l’IBAVI també està adquirint habitatges de protecció pública de particulars en l’exercici del dret de tanteig i retracte. Aquesta és una possibilitat que ja existia (sempre que un propietari vol vendre el seu HPO en propietat) però que en la pràctica s’ha començat a fer des de 2018. De llavors ençà fins ara, s’han adquirit per aquesta via 29 habitatges.

Aquests habitatges es van adjudicant a unitats de convivència de les llistes d‘espera i també es podran assignar a joves en el cas que no estiguin ubicats en promocions on l’IBAVI ja té pisos en propietat.

Així, entre els pisos dels grans tenidors i els de particulars que també ha adquirit l’IBAVI en l’exercici del dret de tanteig i retracte, s’han incorporat ja 71 nous habitatges al parc públic.

D’aquests 71, n’hi ha ja 33 d’adjudicats, la majoria procedents dels habitatges adquirits en l’exercici de tanteig i retracte de particulars i deu mitjançant convenis (per exemple, amb l’IMAS, cinc de grans tenidors i altres quatre de particulars, i un de particulars amb els serveis socials del Consell de Menorca.)

Respecte dels denou habitatges de la SAREB la compra dels quals s’ha signat avui, l’import total és de 2,2 milions d’euros, una mitjana de 119.710 euros per pis. Tots estan ubicats a Mallorca: Palma, Inca, sa Pobla, Manacor, Consell, Vilafranca de Bonany, Alcúdia, Muro, Campos, Llucmajor i Felanitx.

D’aquests pisos, n’hi ha una part que ja està llogada perquè forma part d’un conveni antic de cessió temporal dels pisos entre la SAREB i el Govern. En el seu moment es varen destinar a un conveni amb la Creu Roja i són les persones a les quals es va assignar el pis en funció d’aquest conveni les que hi viuen. Ara, els pisos són ja per sempre propietat de l’IBAVI i quan es buidin pel motiu que sigui podran tornar a ser reassignats per l’IBAVI.

Respecte dels habitatges inclosos en l’expedient de cessió obligatòria d’ús, la tramitació continua per a 27 d’aquests habitatges, una vegada que es varen estimar les al·legacions referides a denou habitatges.

En aquests moments —ha explicat el conseller— s’han resolt ja totes les al·legacions i la previsió és elevar a uns dels primers consells de govern del mes de juliol l’aprovació de la resolució d’ocupació d’aquests habitatges.